Oostkamp / 80 of 100 euro

Actualia ontslagrecht

De Conferentie Jonge Balie Brugge organiseert, in samenwerking met de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB en de uitgeverij Story Publishers, een lunchcauserie op vrijdag 13 november 2020.

Spreker.

Mr. Sieglien Huyghe

Inhoud.

Het afgelopen jaar werden tal van nieuwe belangrijke vonnissen en arresten geveld, die vaak een nieuwe blik wierpen op het ontslagrecht.

Tijdens deze uiteenzetting is het dan ook de bedoeling een update te bezorgen van de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht. Zo zullen onder meer aan bod komen:

  • aandachtspunten bij ontslag van (langdurig) zieke werknemers;
  • eerste analyse van de rechtspraak i.v.m. het re-integratietraject én de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht;
  • impact van Covid-19 op de huidige ontslagregels;
  • update outplacement: recht op aftrek bij verbreking lopende de opzegtermijn?
  • update ontslagmotivering: kennisgeving via e-mail?
  • heropfrissing regels collectief en meervoudig ontslag

Locatie en tijdstip?

De sessie vindt plaats in het Van der Valk Hotel, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp. De causerie vangt aan om 11u en eindigt om 14u30.

Hoeveel juridische punten?

De studiecyclus werd erkend door de OVB voor twee punten permanente vorming.

Kostprijs?

Cyclus 4 causerieën: 350,00 EUR (300,00 EUR voor studenten en leden CJB Brugge).
Per causerie: 100,00 EUR  (80,00 EUR voor studenten en leden CJB Brugge).

Inschrijven