Corona laatste update: 22/10/2021
Oostkamp / 100 of 110 euro

Afhandeling van het faillissement: de verlangens van een insolventiemagistraat

Klemtonen bij de praktische afhandeling van het faillissement in de ondernemingsrechtbank Gent
 

De Conferentie Jonge Balie Brugge organiseert, in samenwerking met de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB en de uitgeverij Story Publishers, een opleiding op vrijdag 17 december 2021 om 11 uur in het Van der Valk Hotel in Oostkamp.

De ondernemingsrechtbanken zijn in de afgelopen jaren verworden van kleine, zelfstandige entiteiten tot grote rechtbanken met meerdere afdelingen, onder één beleid. De concretisering van dit uniforme beleid is een proces dat stapsgewijs voortschrijdt. Ook in de faillissementsafhandeling beogen de ondernemingsrechtbanken de praktijken in de verschillende afdelingen te uniformiseren met het oog op een kwaliteitsvolle afwerking van de faillissementen.

In deze uiteenzetting schetst de heer Johan Declercq, afdelingsvoorzitter ondernemingsrechtbank Gent, op praktische wijze een aantal initiatieven die binnen de ondernemingsrechtbank Gent zijn genomen. Zo komen ondermeer aan bod: de doelstellingen en klemtonen van het insolventiebeleid, de faillissementsboekhouding, de verslaggeving van de curator, de bepaling van de kosten en erelonen, de procedure van sluiting, het gebruik van proceduremodellen en de opvolging van de afhandeling van faillissementen.

De opleiding werd erkend door de OVB voor twee punten permanente vorming.

Inschrijven