Algemene vergadering van uw balie | Inschrijven tegen uiterlijk 21 juni 2019.

Op vrijdag 28 juni 2019 gaat in het gerechtsgebouw van Brugge (zaal A) de algemene vergadering van onze balie door, waar ook de resultaten van de verkiezingen bekend worden gemaakt en financieel verslag wordt uitgebracht.
 
Het programma is als volgt:

 • 16u: infosessie over 'de vertrouwelijkheid van briefwisseling en enkele andere hete deontologische hangijzers’ door stafhouder Philippe De Jaegere (erkend door de OVB voor 1 punt valt onder de categorie deontologie)

  Aansluitend: infosessie over ‘de collectieve dekking gewaarborgd inkomen bij ziekte en ongeval via de Orde van Vlaamse Balies: basiswaarborg en mogelijke collectieve uitbreidingen’ door Precura
   
 • 17u: algemene vergadering

  Dagorde:
  - Jaarverslag van de penningmeester
  - Jaarverslag van de voorzitter BJB
  - Jaarverslag van de stafhouder
  - Voorlezing verkiezingsresultaten door de secretaris
   
 • 18u: receptie

De advocaten dienen het als een blijk van goede confraterniteit te beschouwen de algemene vergadering bij te wonen.

De infosessies en receptie zijn gratis, maar inschrijven is noodzakelijk en kan t.e.m. 21 juni 2019 via het inschrijvingsformulier.

Antoine Van Eeckhout
Stafhouder