Arbeidsrechtbank Gent | Overbrenging griffie afdeling Roeselare naar afdeling Kortrijk.

De griffie van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Roeselare wordt met ingang van 1 september 2019 overgebracht naar de afdeling Kortrijk (Beheerstraat 41).

Alle briefwisseling dient vanaf 1 september 2019 te worden gericht aan het nieuwe adres. Dagvaardingen kunnen enkel nog neergelegd worden in de gebouwen te Kortrijk.

De zittingen blijven doorgaan in Roeselare (Rondekomstraat 22), op de dagen en uren zoals bepaald in het bijzonder regelement. De dagvaardingen dienen aldus ook na 1 september 2019 voor wat betreft de zitting melding te maken van het adres te Roeselare.