Bent u geïnteresseerd om ons mooi beroep toe te lichten aan jongeren?

Met onze balie organiseren we rondleidingen en lessen* in de rechtbanken en scholen van onze provincie. Door deze actie wordt aan jongeren de kans geboden kennis te maken met het beroep van advocaat in al zijn facetten: verdedigen, adviseren, bemiddelen,... en de werking van justitie te ontdekken.

De ervaring leert dat de leerlingen veel vragen hebben en dat deze vragen vaak rijzen vanuit hun persoonlijke leefwereld en vanuit de (familiale) problemen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn.

In overleg met de leerkracht beslist u welke onderwerpen aan bod komen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de rechten van kinderen bij een echtscheiding of een goed advies bij een eerste studentencontract.

Bij een rondleiding in het gerechtsgebouw behoort het bijwonen van een zitting tot de mogelijkheden. Een toelating van de gebouwenbeheerder van het gerechtsgebouw is vereist.

De balie zorgt voor de volledigheid van het aanvraagdossier en voorziet didactisch materiaal dat u kunt gebruiken tijdens de uiteenzetting en/of rondleiding.

Deelnemen?

Om deze activiteiten te doen slagen, doen we graag beroep op de bereidwilligheid en enthousiasme van onze West-Vlaamse advocaten. Bent u geïnteresseerd om het advocatenberoep uit te leggen en te promoten? Vul dan zeker het inschrijvingsformulier in!

Bij vragen kunt u terecht bij het secretariaat via info@baliewestvlaanderen.be of 056 29 29 33.
 

* Er worden gemiddeld twee uren voorzien per rondleiding of les (af te spreken met de leerkracht).