Bibliotheek | Nieuwe aanwinsten.

Afdeling Brugge:

De studentenhuurovereenkomst (recht en praktijk)
Timmermans Roland

Het Vlaams Woninghuurdecreet. Woninghuur in Vlaanderen na 01.01.2019
Monbailliu Pascale

De beleids- en beheerscyclus voor de lokale en de provinciale besturen - BBC 2020
Desmet S.

De pachtovereenkomst
Snick I, Snick M., d'Udekem d'Acoz H

Herstel in natura
De Rey S.

Het nieuw vlaams woninghuurdecreet
Dambre Maarten, Hubeau Hubert, Vandromme Tom, Vermeir Diederik

Lichamelijke schade
Sommerijns M., Sommerijns I.

Aandeelhoudersovereenkomsten
Hallemeesch Nick

Onvoorziene omstandigheden
Demaré Géraldine, Stijns Sophie

De buitengerechtelijke invordering van schulden (recht en praktijk)
Verbelen Bart, Hendrickx Keoma

Infractions terroristes
Delhaise Elise

Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie - Tewerkstellen Topics 2019/2
Carlier Edward

Handelsagentuurovereenkomst
Naeyaert P.

Bewind 2.0
Scheers Dirk en Scheers Constantijn

De bescherming van bedrijfsgeheimen - AdvocatenPraktijk Handels- en Economisch Recht 36
Vanhees H.

Verzekeringsdistributie van AssurMIFID naar IDD - dossier 2019
Van Oldeneel Charles-Albert

Insolvabilité des entreprises
Alter Cédric, Pletinckx Zoë

Handels- en economisch recht XIII - deel 2A handelspraktijken en contracten met consumenten
Stuyck Jules, Keirsbilck Bert

Overzicht van het vreemdelingenrecht
Denys Luc

Goed geregeld goed gegeven - Testament.be
Maelfait Ann, Bossaerts Bea

 

Afdeling Kortrijk:

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken
Leysens T., Naudts L.

Raad van State - I. afdeling bestuursrechtspraak - 2. Het procesverloop (administratieve rechtsbibliotheek)
Stevens Roger, Didden Katrien

Afvalgids 2019
Morrens Paul, De Bruycker Paul

Beslagzakboekje
Van Herreweghe Vaast

Patrimonium 2018
Pintens Walter, Declerck Charlotte

Aandeelhoudersaansprakelijkheid
Goldschmidt Esther

Concluderen voor de strafrechter
Couwenberg Ilse, Van Colsem Filip

Continuïteit van ondernemingen - artikelsgewijze commentaar bij boek XX WER en CAO nr. 102
Frémat Virginie, Berg Sophie

10-jarige aansprakelijkheid in de bouwwereld
Delille Marleen, Schoenmaekers Sarah

Het Vlaamse onteigeningsdecreet - een krititische analyse voor overheid, eigenaar en magistraat
Verbist Stijn, Buggenhoudt Claire, Bimbenet Céline

Oneerlijke handelspraktijken en bedingen in contracten tussen ondernemingen
De Pourcq Sofie

Praktische gids: bemiddeling met modellen
Meeuwissen Willem

Productaansprakelijkheid en productveiligheid
Verhoeven Dimitri

Handboek appartementsrecht (volume I + II)
Timmermans Roland

Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht
Sagaert Vincent

Beslag (APR)
Dirix Eric

Bewijs en onrechtmatige daad
Vandenbussche Wannes

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
De Vriese Leen

De studentenhuurovereenkomst (recht en praktijk)
Timmermans Roland

De buitengerechtelijke invordering van schulden
Verbelen Bart, Hendrickx Keoma

Handelsagentuurovereenkomst (APR)
Naeyaert P.

Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België
Desmet Ellen, Verhellen
Jinske , Bouckaert Steven

De beleids- en beheerscyclus voor de lokale en provinciale besturen (recht in de gemeente)
Desmet S.

Inleiding tot het Vlaams woninghuurdecreet (recht en praktijk)
Timmermans Roland

Handelspraktijken en contracten met consumenten
Stuyck Julie, Keirsbilck
Bert

 

Afdeling Veurne:

Burgerlijk procesrecht
Dauw P.

Appartementsrecht III, Hervorming 2018 en actuele ontwikkelingen
Carette N., Sagaert V.

Het Vlaams woninghuurdecreet
Monbailliu P.

Handboek appartementsrecht volume I en II (reeks notariële praktijkstudies)
Timmermans R.

Het nieuw Vlaams woninghuurdecreet
Dambre M.

De buitengerechtelijke invordering van schulden (recht en praktijk)
Verbelen B., Hendickx K.

Erfecht en giften, de nieuwe Erfwetten 2017 en 2018
Dekkers R.

Het burgerlijk proces opnieuw hervormd
Taelman P., Allemeersch B.

De toepassing van de potpourri wetten in het civiel en het penaal procesrecht
Thiriar P, Rozie M.

Becommentarieerd wetboek wegverkeer
Glorieux F., Verwilghen C.

Bewind 2.0, artikelsgewijze commentaar bescherming meerderjarige personen na de wet van 21 december 2018
Scheers D., Scheers C.

Relatievermogensrecht
Dekkers R.

Handboek familiaal vermogensrecht
Barbaix R.

Beslag (APR)
Dirix E.

Boek XX, een commentaar bij het nieuwe insolventierecht
De Marez D. en Stragier C.