Bibliotheek | Nieuwe aanwinsten.

Afdeling Brugge

Nieuwe boeken:

 • Echtscheiding door onderling toestemming (Steven Brouwers)
 • Bewarend onroerend beslag/AdvocatenPraktijk ( Vaast Van Herreweghe)
 • Couples non mariés/RPBD (Alain Duelz, Quentin Ficher)
 • Tontine en aanwas /Cahiers CABG (Dirk Michiels)
 • Tuchtrecht voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen/Cahiers CABG (Patrick Hofströssler)
 • De wet werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017. 2 jaar later/Tewerkstellen Topics (Heman Buyssens ed.)
 • Samenwerken met freelancers, consultants of actoren uit de platformeconomie/Tewerkstellen Topics (Monique Verbraecken, Rebecca Caebergs)
 • De Larcier Wetboeken 2019 (niet uitleenbaar)
 • 50 jaar gerechtelijk wetboek - wat nu?  (J. de Codt, B. Deconinck, A. Hennkes, D. Thijs, J.-F. van Drooghenbroeck)
 • Rechtskroniek voor het notariaat deel 34 (D.Bruloot)
 • Recht op toegang tot de rechter (A.Van Oevelen)
 • Lokale besturen geannoteerd 2019 /blauwe wetboeken die Keure (niet uitleenbaar)
 • Nieuwe regels voor vzw's (Steven MatheÏ)
 • Verkrijgende verjaring (Johan Van de Voorde)
 • Handboek verbintenissen (Thierry Vansweevelt, Britte Weyts)
 • Aannemingsrecht (Frank Burssens)
 • Schuldeiser en rechtspersoon (Gillis Lindemans)
 • Strafrecht en strafprocesrecht (Chris Van den Wyngaert, Steven Vandromme, Philip Traest)

Nieuwe tijdschriften:

 • Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht
 • Deontologie en tuchtrecht

Afdeling Ieper

Nieuwe boeken:

 • Het Jeugddelinquentierecht in Vlaanderen (Bart De Smet)
 • Jeugdstrafrecht (Jolande uit Beijerse)
 • Eigendomsgrenzen en grensbepaling (Cédric Lietaer en Klaas Claeyssens)
 • Burgerlijk procesrecht (Paul Dauw)
 • Algemene beginselen van het verzekeringsrecht (Philippe Colle)
 • Handboek bijzondere gereglementeerde verzekeringscontracten (Philippe Colle)
 • Aannemingsrecht (Frank Burssens)
 • Het personen- en familierecht (Frederik Swennen)
 • Handboek Verbintenissenrecht (Thierry Vansweevelt & Britt Weyts)
 • Inleiding tot het Vlaams Woninghuurdecreet (R. Timmermans)
 • Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors (Raf Verstraeten en Frank Verbruggen)

Afdeling Kortrijk

Nieuwe boeken:

 • Aandeelhoudersovereenkomsten (Nick Hallemeesch)
 • Conflictafhandeling buiten de rechtbank (Luc Demeyere, Stefan Rutten)
 • Contractuele fout (M. Muylle, K. Swinnen)
 • De Larcier wetboeken
 • Digitalisering van het recht en consumentenbescherming (Reinhard Steennot, Gert Straetmans)
 • Handboek aannemingsrecht (Frank Burssens)
 • Procesbelang bij de Raad van State en het recht op toegang tot een rechter (Ann-Sophie Vandaele)

Schenkingen:

Asbest. Niet wachten tot het stof gaat liggen.