Corona laatste update: 06/07/2021

Bijzonder reglement en dienstregeling ondernemingsrechtbank Gent 2021-2022

Hierbij vindt u het bijzonder reglement en de dienstregeling van de ondernemingsrechtbank voor het komende gerechtelijk jaar.

De belangrijkste wijzigingen:

  • niettegenstaande negatief advies ter zake worden de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden (KOIM) niet meer in elke afdeling georganiseerd, maar enkel nog in Gent, Dendermonde, Brugge en Kortrijk
  • afdeling Gent: aanvangsuur van de zitting van de 1ste kamer: thans om 9.00 u.
  • afdeling Dendermonde: kortgedingen / zoals kortgeding worden ingeleid in de afdeling Gent op woensdag om 9 u.
  • afdeling Veurne: de eerste kamer zetelt op de 1ste en 3de woensdag van de maand i.p.v. de 2de en de 4de woensdag
  • afdeling Veurne: aanvangsuur van de zitting van de 1ste kamer: thans om 10.30 u.
  • afdeling Veurne: aanvangsuur van de zitting van de 2de kamer: thans om 10.00 u.

Er werd voor de KOIM's ook een handleiding inzake de werking van de KOIM's opgesteld.


De voorzitter vraagt verder om alle relevante e-mailadressen van partijen en raadslieden op te nemen in alle gedinginleidende en/of andere documenten naar de rechtbank toe.

Dit laat de rechtbank toe vonnissen op digitale wijze ter kennis te brengen conform artikel 792 Ger. W.