KORTRIJK (KULAK) / 50 - 60 euro

Bijzondere beslagprocedures.

Datum. Dinsdag 28 mei 2019

Inhoud.

Het verloop van een uitvoerend beslag op roerend goed kan worden beschouwd als gemeenzaam bekend. Daarnaast bestaan er echter nog tal van andere beslagmogelijkheden en middelen tot tenuitvoerlegging die kunnen worden toegepast ter invordering van een openstaande schuldvordering of ter bewaring van zakelijke rechten.

Tijdens deze studieavond zullen mogelijks onbekende bewarende maatregelen zoals het pandbeslag, het beslag tot terugvordering, het beslag inzake namaak worden toegelicht.

Daarnaast zal worden ingezoomd op het uitvoerend beslag onder derden. Revendicatie en kantonnement zullen in dit kader worden behandeld.

Deze opleiding heeft de bedoeling u tal van praktische tips aan te reiken met betrekking tot de aan bod komende beslagmaatregelen.

De spreker.

Mr. Karolien Dockers is werkzaam bij en vennoot van het gerechtsdeurwaarderskantoor Dikaioma, met kantoren te Waregem, Brugge en Ieper.

Mr. Karolien Dockers is auteur van diverse publicaties en werkt tevens mee aan de Themawetboeken van de Gerechtsdeurwaarders in 2014 en 2016. Ze geeft bovendien verscheidene presentaties zowel in België als in het buitenland over het ambt van de gerechtsdeurwaarder in België en hun praktijken.

Algemene informatie.

Gedurende zeven studieavonden zullen sprekers uit de diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen. We stellen de sprekers en topics graag even aan u voor.

Locatie en tijdstip?

Net zoals de voorgaande jaren, vinden de studieavonden opnieuw plaats in aula A305 in de KULAK (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk) en starten zij stipt om 19 uur. Tijdens de pauze worden u door de Conferentie broodjes en een drankje aangeboden.

Hoeveel juridische punten?

De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de volledige studiecyclus worden 21 studiepunten aangevraagd, ofwel 3 punten per studieavond. Met deze studiecyclus behaalt u dus het totaal van het te behalen minimum voor dit gerechtelijk jaar (20).

De  volledige cyclus kan u hier bekijken.

Kostprijs?

Wij schotelen u dit jaar opnieuw een heel interessant aanbod voor. Voor de volledige cyclus betalen leden slechts 300,00 EUR en niet - leden 350,00 EUR. Per studieavond betaalt een lid 50,00 EUR en een niet - lid 60,00 EUR.

Inschrijven?

Schrijf u online in voor de volledige cyclus of voor een of meerdere studieavond(en) via www.advocaat.be en doorklikken naar privaat luik / e-loket / permanente vorming / opleidingen zoeken en inschrijven.

Betalen kan op het rekeningnummer BE56 6301 3052 6188 mét vermelding van uw naam + titel studieavond of naam + studiecyclus (voor het volledige pakket)

Vragen?

Mr. Lise Breine, Mr. Daphné Nachtergaele en Mr. Floor Vynckier helpen u graag verder (lise.breine@dlpa.bedaphne@degeeter-advocaten.befloor.vynckier@akurad.be).

INSCHRIJVEN