Corona laatste update: 06/03/2022

BJB | Compendium en inkomstengrenzen wijzigen vanaf 1 september 2019 en meer.

 • Op 1 september 2019 treedt het aangepaste compendium juridische tweedelijnsbijstand in werking. Ook gelden er vanaf dezelfde datum nieuwe inkomensgrenzen.
   
 • We herinneren u graag aan het geactualiseerd aanwezigheidsattest dat werd aangevuld met een selectievakje inzake het vertrouwelijk overleg en de categorie van de verleende bijstand bij de onderzoeksrechter.

  Vergeet ook niet steeds te vermelden indien iemand loco u verschijnt.

  De griffiers van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen vragen om het attest, dat u samen met de dienstnota van 6 december 2017 onder de documenten terugvindt, steeds op de zitting voor te leggen ter ondertekening.
   
 • Wanneer u om een aanstelling verzoekt op basis van een attest CSR dient steeds gebruik te worden gemaakt van het model.
   
 • Indien aanvrager een ziektevergoeding geniet, dient naast een recent attest van het ziekenfonds steeds een attest van de FOD gevoegd te worden met vermelding of al dan niet een bijkomende uitkering wordt ontvangen (en vice versa). De attestering FOD bekomt u via https://forms.handicap.fgov.be/nl.
   
 • Indien het BJB opmerkingen formuleert bij het afsluiten van uw dossier, kan u de motivering steeds consulteren door te klikken op 'afsluiten' in het menu bovenaan.

  Vragen of opmerkingen inzake de herleiding kan u overmaken aan het BJB via 'nieuw bericht' in het menu van uw BJB-dossier.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.