Corona laatste update: 06/03/2022

BJB | Wijziging locatie zitdagen afdeling Brugge, nieuwe inkomensgrenzen, attesten en meer

De zitdagen van het Bureau voor Juridische Bijstand West-Vlaanderen, afdeling Brugge vinden vanaf heden plaats in de Langestraat 120 te Brugge en niet langer in het gerechtsgebouw. Rechtzoekenden kunnen er iedere maandag en donderdag om 11u terecht.

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomensgrenzen; onder de documenten vindt u de nieuwe bedragen.

De permanentielijsten in het kader van de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand vindt u terug in de documentenbibliotheek van de balie West-Vlaanderen op het privaat luik


Attesten:

 • We herinneren u graag aan het aanwezigheidsattest dat u in het kader van de Salduz-bijstand en tussenkomst voor de raadkamer dient te gebruiken.

  Vergeet ook niet steeds te vermelden indien iemand loco u verschijnt.
   
 • Wanneer u om een aanstelling verzoekt op basis van een attest CSR dient steeds gebruik te worden gemaakt van het onderstaand model.
   
 • Bij een aanstelling in het kader van de wet geesteszieken dient u steeds het onderstaand attest te voegen aan uw BJB-dossier als bewijs van het voorafgaand bezoek aan de rechtzoekende in de instelling.
   
 • Indien aanvrager een ziektevergoeding geniet, dient naast een recent attest van het ziekenfonds steeds een attest van de FOD gevoegd te worden met vermelding of al dan niet een bijkomende uitkering wordt ontvangen (en vice versa). De attestering FOD bekomt u via https://handicap.belgium.be/nl/contact/


Afsluiting BJB-dossiers:

 • Gelet op de lancering van de nieuwe BJB-applicatie, die voorzien is op 1 september 2020, wordt opgeroepen uw BJB-dossiers af te sluiten van zodra u hiertoe in de mogelijkheid bent.
   
 • Met betrekking tot de prestaties SURB volgende verduidelijking: de prestaties voor de eerste zitting vallen onder de code 6.6 (4 punten), voor alle bijkomende verschijningen dient u gebruik te maken van de code 6.5.2 (3 punten).
   
 • Indien het BJB opmerkingen formuleert bij het afsluiten van uw dossier, kunt u de motivering steeds consulteren door te klikken op 'afsluiten' in het menu bovenaan. Vragen of opmerkingen inzake de herleiding kunt u overmaken aan het BJB via 'nieuw bericht' in het menu van uw BJB-dossier.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.