Bureau voor Juridische Bijstand | Geactualiseerd aanwezigheidsattest.

Voor een vlotte afhandeling van uw dossier verzoekt het Bureau voor Juridische Bijstand om vanaf heden gebruik te maken van het geactualiseerd aanwezigheidsattest dat werd aangevuld met een selectievakje inzake het vertrouwelijk overleg en de categorie van de verleende bijstand bij de onderzoeksrechter

De griffiers van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen vragen om het attest, dat u samen met de dienstnota van 6 december 2017 onder de documenten terugvindt, steeds op de zitting voor te leggen ter ondertekening.