Corona laatste update: 06/03/2022

Camerabewaking in verhoorlokaal gerechtsgebouw Veurne

Het team 'safety & security' van het gerechtsgebouw in Veurne meldt dat men het gebouw heeft geïnspecteerd op een aantal veiligheidsaspecten. Op basis van die controle kwam men tot de vaststelling dat de politie niet op een veilige en conforme manier kan toezicht houden op het Salduzlokaal op de derde verdieping. Om hieraan tegemoet te komen wordt in het lokaal camerabewaking te voorzien. Gelijkaardige installaties zijn aanwezig in de gerechtsgebouwen van Dendermonde en Oudenaarde.

Men benadrukt dat:

  • het een stand-alone installatie betreft. Deze is dus niet verbonden met een netwerk.
  • de installatie een camera is in het lokaal enerzijds en een scherm in de gang anderzijds. De voorleidende diensten kunnen op die manier toezicht houden van op de gang, terwijl de deur van het lokaal gesloten is.
  • de installatie geen auditieve mogelijkheden heeft. Er is dus geen auditieve opname mogelijk, noch kan men via de installatie horen wat er in het lokaal gezegd wordt.
  • de beelden beperkt in tijd in de installatie worden opgeslagen (ongeveer twee à drie weken). Deze worden enkel geëxporteerd en overgemaakt aan de bevoegde diensten in het kader van een onderzoek na het voorleggen van een kantschrift.
  • deze installatie, net als alle camera’s, geregistreerd wordt bij FOD Binnenlandse Zaken.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.