CJB Brugge | Bestuursverkiezingen en algemene vergadering.

Geachte confraters,
Beste leden van CJB Brugge vzw,

Binnenkort vinden de bestuursverkiezingen voor het volgend werkingsjaar van CJB Brugge vzw plaats.

Er boden zich dit jaar maar liefst 5 kandidaten aan voor de 4 vacante plaatsen in ons bestuur. De kandidaten stellen zich dan ook zeer graag aan u voor:

Als lid van CJB Brugge vzw kunt u tussen woensdag 19 juni 2019 om 8u30 en maandag 24 juni 2019 om 12 uur uw stem uitbrengen via het privaat luik, en dat voor maximum vier kandidaten.

Vervolgens zal onze jaarlijkse algemene vergadering op dinsdag 25 juni 2019 om 12 uur plaatsvinden in de cafetaria van het Brugs gerechtsgebouw. Overeenkomstig art. 21 e.v. van de statuten van CJB Brugge vzw bent u hier allen voor uitgenodigd.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

  • verwelkoming door de voorzitter;
  • verslag van de secretaris;
  • verslag van de penningmeester;
  • goedkeuring verslagen secretaris en penningmeester;
  • goedkeuring jaarrekening afgelopen boekjaar en begroting komend boekjaar;
  • kwijting aan de bestuurders;
  • bekendmaking uitslag verkiezingen en benoeming van de leden van de raad van bestuur;
  • varia.

Hopend u dan talrijk te mogen ontmoeten, verblijf ik,

Oprecht confraterneel,

Charlotte BENOOT
Voorzitter CJB Brugge vzw