Kortrijk / GRATIS

CJB Kortrijk | Bestuursverkiezingen en algemene vergadering

In de voormiddag kan u op het gelijkvloers van gerechtsgebouw II te Kortrijk komen stemmen voor de vacante plaatsen in het bestuur.  Stemmen kan tussen 8 en 12 uur. Anders dan andere jaren zal er tevens op elektronische wijze kunnen worden gestemd. Verdere informatie over de precieze stemprocedure volgt.

Kandidaten voor de vacante plaatsen als bestuurslid dienen zich per e-mail ten laatste op zondag 21 juni 2020 om 12u aan te melden op info@cjbkortrijk.be.

Op de algemene vergadering nadien (12 uur) worden de verkiezing van nieuwe bestuursleden afgerond, overloopt de secretaris het werkjaar en brengt de penningmeester een financieel verslag uit.

  • Locatie: AV om 12u in zaal B van gerechtsgebouw II
  • Datum/ uur: woensdag 24 juni 2020 tussen 8 uur en 12u30 
  • Inschrijven: niet vereist