Kortrijk / GRATIS

CJB Kortrijk | Verkiezingen en algemene vergadering.

Kandidatuur.

Kandidaten voor de vacante plaatsen als bestuurslid dienen zich per e-mail ten laatste op zondag 23 juni 2019 om 12u aan te melden op info@cjbkortrijk.be.

Verkiezingen.

In de voormiddag kan u op woensdag 26 juni 2019 het gelijkvloers van gerechtsgebouw II (Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk) stemmen voor de vacante plaatsen in het bestuur.  Stemmen kan tussen 8u en 12u.

Algemene vergadering.

Op de algemene vergadering nadien vanaf 12u in zaal B van gerechtsgebouw II worden de verkiezing van nieuwe bestuursleden afgerond, overloopt de secretaris het werkjaar van de Conferentie en brengt de penningmeester een financieel verslag uit.

Inschrijven is niet vereist.