De algemene vergadering kiest op 4 mei een nieuwe voorzitter van de OVB

De algemene vergadering van de OVB van gisteren, die overigens geheel digitaal plaatsvond, stond in het teken van de verkiezing van een nieuwe OVB-voorzitter.

De kandidaat-voorzitters hebben hun kandidatuur toegelicht. Er was ook mogelijkheid tot vraagstelling door de afgevaardigden.

De drie kandidaat-voorzitters zijn:

  • Stafhouder Peter Callens (balie Brussel NL - stafhouder balie Brussel NL)
  • Stafhouder Hans De Meyer (balie Gent - bestuurder financiën & IT OVB)
  • Mr. Frank Van Vlaenderen (balie Gent - afgevaardigde algemene vergadering OVB)

Voorzitter Edward Janssens (balie provincie Antwerpen) heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld, zodat zijn driejarige termijn op 31 augustus 2020 afloopt.

Ingevolge het nieuwe reglement van orde, gaat de verkiezing van de voorzitter deze van de bestuurders vooraf.

De nieuwe voorzitter van de OVB wordt verkozen op 4 mei 2020.

Op 3 juli 2020 vinden de bestuurdersverkiezingen plaats.

Stafhouder Christian Vandenbogaerde en mr. Stefan Pieters van onze balie zetelen in de huidige raad van bestuur, respectievelijk als bestuurder strafrecht, interne hervorming en rechtsbijstandsverzekering en bestuurder toegang tot het recht en het beroep.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.