Corona laatste update: 31/03/2021
WEBINAR / 50 - 60 euro

De tuchtprocedure aan de hand van rechtspraak

Inhoud

Tuchtrecht kan worden beschouwd als het recht dat toepassing vindt op een welbepaalde groep mensen die in dezelfde sector werkzaam zijn. Teneinde de werking vlot te doen lopen, leggen zij zichzelf regels op. Het miskennen van deze regels wordt gesanctioneerd middels een tuchtprocedure.

Het tuchtrecht kenmerkt zich zodus door het bestaan van tal van procedureregels die door de tuchtoverheid dienen te worden gerespecteerd. Aan de hand van rechtspraak zal een weergave geven worden van het te doorlopen traject met een focus op eventuele valkuilen. Hierbij zal worden ingegaan op bijvoorbeeld de opbouw van een tuchtdossier, de te respecteren termijnen en de straftoemeting.

Spreker

Mr. Deborah Smets genoot haar opleiding aan de Universiteit Gent en is sinds 2013 werkzaam in het advocatenkantoor Publius.

Mr. Smets is gespecialiseerd in diverse aspecten van het publiek recht, maar geniet een bijzondere interesse en expertise in de materie van het ambtenaren- en tuchtrecht. Zij publiceert en spreekt regelmatig over deze materie.

Algemene informatie omtrent de studiecyclus

De Conferentie Jonge Balie Kortrijk organiseert ook dit jaar voor u een uitgebreide studiecyclus permanente vorming.

Gedurende acht studieavonden zullen sprekers uit de diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Locatie en tijdstip?

Gelet op de huidige coronamaatregelen, kunnen wij op vandaag nog steeds niet onze klassieke formule in de vorm van fysieke studieavonden met broodjes en een drankje aanbieden.

Daarom splitsen wij onze studiecyclus in 2 delen op, enerzijds 4 studieavonden in de vorm van een webinar (waarvoor u de link en presentatie van de sprekers via e-mail zult ontvangen) en 4 studieavonden in de KULAK (in de hoop dat de coronamaatregelen tegen eind april voldoende versoepeld zullen zijn).

De studieavonden in de KULAK vinden, net zoals de voorgaande jaren, plaats in aula A301 (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk).

Alle studieavonden starten stipt om 19 uur. Een studieavond in de vorm van een webinar duurt tot 21 uur en een fysieke studieavond tot 22 uur.

Hoeveel juridische punten?

De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de volledige studiecyclus worden 20 studiepunten aangevraagd, ofwel 2 punten voor een webinar en 3 punten voor een fysieke studieavond. Met deze studiecyclus behaalt u dus het totaal van het te behalen minimum voor dit gerechtelijk jaar (20).

Kostprijs?

Voor de volledige cyclus betalen leden slechts 350,00 EUR en niet-leden 400,00 EUR. Per studieavond betaalt een lid 50,00 EUR en een niet-lid 60,00 EUR.

Inschrijven?

Betalen kan op het rekeningnummer BE56 6301 3052 6188 mét vermelding van uw naam + titel studieavond of naam + studiecyclus (voor het volledige pakket).

Vragen?

Mr. Floor Vynckier, mr. Lise Breine, mr. Charlotte Vermeulen en mr. Michiel Descheemaeker helpen u graag verder  (floor_vynckier@hotmail.com - lise.breine@dlpa.be - c.vermeulen.advocaat@gmail.com - michiel.descheemaeker@l-p.be).

INSCHRIJVEN