Deadline indienen attesten permanente vorming 2019-2020

Op 31 augustus 2020 liep het gerechtelijk jaar 2019-2020 af. Binnen dit gerechtelijk jaar dient iedere advocaat minstens 20 punten permanente vorming te hebben. Ook stagiairs moeten, in de jaren waarin zij de beroepsopleiding niet volgen, 20 punten behalen. Bij twijfel kan het beschikbare puntenaantal geraadpleegd worden via het privaat luik.

De attesten dienen te worden overgemaakt tegen uiterlijk 30 september 2020.

Laattijdig ingediende attesten worden niet aanvaard. Het maakt een te grote belasting uit van de administratieve diensten.

Advocaten die menen dat zij recht hebben op een vrijstelling (bv. om medische redenen), dienen tegen uiterlijk 31 december 2020 via info@baliewestvlaanderen.be een gemotiveerd verzoek te richten aan de stafhouder.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.