Corona laatste update: 06/07/2021

Deadline interne controle BJB

De interne controle van de afgesloten dossiers in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand is volop bezig.

Indien de controleur aanvullende stukken opvraagt, dienen deze het Bureau voor Juridische Bijstand te bereiken tegen ten laatste 15 september 2020. Vergeet niet om het dossier opnieuw ter controle voor te leggen aan het Bureau via de daartoe voorziene knop in de module.