Corona

Dienstregeling rechtbanken gerechtelijk verlof 2020

Op deze pagina bundelen we de regeling van de zittingen in de gerechtelijke vakantie 2020 die we van de verschillende korpsoversten ontvangen.

 • Hof van beroep Gent:
  - Familiezaken: klik hier.
   
 • Vredegerechten en politierechtbanken West-Vlaanderen: klik hier.
   
 • Ondernemingsrechtbank Gent: klik hier.
   
 • Arbeidsrechtbank Gent: kik hier.
   
 • Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen: klik hier.