Webinar / 60 euro

Een (opfrissing van de) basiskennis mededingingsrecht

Het bestuur van onze Ieperse Conferentie nodigt u graag uit voor de eerste studieavond van hun studiecyclus permanente vorming van het gerechtelijk jaar 2020-2021.

Wanneer:

Dinsdag 22 september 2020 om 18u - 19u30

Inhoud.

Het mededingingsrecht is immers geen niche-rechtstak, maar wel van toepassing op alle relaties tussen ondernemingen ongeacht de grootte van deze ondernemingen. In de praktijk wordt hier evenwel niet steeds rekening mee gehouden. Tijd voor een opfrissing dus. Er is ook mogelijkheid tot vraagstelling.

Mr. Mathieu Vancaillie (Simmons & Simmons) maakt u graag wegwijs in de basisregels inzake het mededingingsrecht.

Het Europese en het Belgische mededingingsrecht kent een ruim toepassingsgebied dat niet enkel relevant is voor grote en/of internationale ondernemingen. Een voldoende en actuele basiskennis van het mededingingsrecht is dus onontbeerlijk voor iedere advocaat die in het ondernemingsrecht actief is.

De presentatie zal betrekking hebben op een brede waaier aan onderwerpen die relevant zijn voor de dagdagelijkse ondernemingspraktijk zoals (i) het mededingingsrecht en de overdracht van onderneming of bedrijfstak, (ii) kartels, (iii) het mededingingsrecht en distributieovereenkomsten, (iv) misbruik van machtspositie of van economische afhankelijkheid, (v) de publieke- en private afdwinging van het mededingingsrecht (administratieve sancties voor ondernemingen, ondernemingsverenigingen en werknemers, vorderingen tot voorlopige maatregelen, vorderingen tot voorlopige maatregelen, ...), etc.

Hoe inschrijven?

U kan tot op de dag van de opleiding inschrijven via onderstaande inschrijvingsknop.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 60,00 euro, te storten op rekeningnummer BE35 6305 4005 5037 van CJB Ieper met vermelding van uw naam en de datum van de studieavond.

Permanente vorming.

Voor deze studieavond zijn twee punten permanente vorming bij de OVB in aanvraag.

Link webinar.

De deelnemers ontvangen op de dag van de opleiding een link naar de webinar.

Inschrijven