Corona laatste update: 06/03/2022

Eerste bijzondere volmachtbesluiten gepubliceerd

Hieronder kan u de volmachtbesluiten consulteren zoals deze vandaag werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (tweede editie):

  • KB nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken.
     
  • KB nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
     
  • KB nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.

Verdere toelichting volgt later.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.