Corona laatste update: 06/07/2021

Eerste thema-studiedag balie West-Vlaanderen i.s.m. UGent: de nieuwe vennootschapswet.

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in voege.

Het hoeft nu niet meer gezegd, maar het betreft ontegensprekelijk een grondige hervorming van het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht.

Een eerste eigen thema-studienamiddag dringt zich dus op.

De balie West-Vlaanderen (die het kwaliteitslabel van haar leden hoog in het vaandel wenst te dragen) en de Universiteit Gent slaan hiertoe de handen in elkaar om op terdege en wetenschappelijk onderbouwde wijze de zaken toe te lichten.

Voor deze unieke gelegenheid werden 3 topsprekers aangezocht die elk hun vakgebied uiteenzetten. Aanvullend volgt een panelgesprek bestaande uit magistratuur en advocaten uit onze provincie. Nadien heffen we het glas op eerste thema-studienamiddag van de balie West-Vlaanderen.

De studienamiddag start om 15 uur en gaat door in het Mercure hotel in Roeselare (nabij het afrittencomplex én ongeveer het centrum van onze balie) en voorziet een programma met specialisten. De studiedag werd door de OVB erkend voor vier punten.

Kennis wenst de balie West-Vlaanderen voor elk van haar leden toegankelijk te maken. De kostprijs voor deze studienamiddag bedraagt hiertoe 95 EUR.

Het programma:

'Een nieuw Wetboek voor een nieuw ondernemingslandschap' | Hans De Wulf (UGent)

'Het nieuwe BV-recht: de opportuniteiten en de valkuilen' | Diederik Bruloot (Ugent)

'Het nieuwe aansprakelijkheidsregime voor bestuurders' | Dominique De Marez (Eubelius Kortrijk)

Afsluitend panelgesprek met Brigitte Vander Meulen (lid raad van de Orde + curator), Bram Baert (advocaat Crivits & Persyn), Trees Vuylsteke (advocaat DLPA) en Miet Debucquoy (rechter in de ondernemingsrechtbank Gent, afdelingen Brugge en Oostende) met moderator: Diederik Bruloot.

  • datum: woensdag 5 juni 2019
  • plaats en uur: auditorium Mercure Hotel - 15u
  • kostprijs: 95 EUR, over te maken op rekeningnummer BE11 6301 3053 1848 met vermelding van 'uw naam + 05/06/2019'
  • punten permanente vorming: 4
  • Inschrijven via het privaat luik