Enquête | Het zwijgrecht en tactisch omspringen met het bewijsmateriaal door de politie.

De heer Quinten Serrien is een laatstejaarsstudent rechten aan de Universiteit Antwerpen.

In zijn thesis poogt hij de relatie tussen het zwijgrecht en het tactisch omspringen met het bewijsmateriaal door de politie te onderzoeken.

De pre-interview disclosure is de informatie die vooraf aan het verhoor door de politie wordt verstrekt aan de advocaat die bijstand verleent. In zijn masterproef wenst hij na te gaan hoe deze pre-interview disclosure zich verhoudt ten opzichte van het zwijgrecht.

Hij heeft hiertoe een korte anonieme vragenlijst opgemaakt die maximum 10 minuten van uw tijd zou vragen.

Het komt erop neer dat een verdachte verhoord zal worden door de politie en u, als advocaat, de verdachte bijstaat. U wordt opgeroepen via de permanentiedienst; u kent de verdachte m.a.w. nog niet. 

Via onderstaande link kan u deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op een fictieve casus waarover u een paar vragen dient te beantwoorden. 

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7QBwzXuTMFK2Axn

Het delen van de vragenlijst wordt aangemoedigd. Hoe meer advocaten aan dit onderzoek deelnemen, hoe adequater de onderzoeksresultaten zullen zijn.

Quinten dankt u alvast voor uw medewerking!