Corona laatste update: 22/10/2021

Erelonen curatoren verhoogd sinds 1 juli 2021

De erelonen van de curatoren zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De consumptieprijsindex van juni 2021 bedraagt 111,30 punten. Daarmee is voldaan aan de vereiste stijging beschreven in artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen. Dat artikel stelt dat de bedragen bedoeld in de artikelen 6, 7, §3, 8 en 9 van dit besluit gekoppeld zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat overeenstemt met 106,06 (basis 1 januari 2018). Telkens als het indexcijfer met 5 punten stijgt of daalt, worden de bedragen bedoeld in de voormelde artikelen van dit besluit met 5 procent vermeerderd of verminderd.

Door de stijging van de consumptieprijsindex zijn de vergoedingen van de curatoren sinds 1 juli 2021 verhoogd met 5 procent.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.