Corona laatste update: 06/03/2022

Ereloonbetwistingen behandeld door de raad van de Orde

De raad (en/of diens commissies) kan in meerdere vormen optreden bij ereloonbetwistingen. We geven een overzicht.

 

1. Verzoening

Cliënt of advocaat kunnen vragen om een betwisting op te roepen voor een verzoeningskamer, bestaande uit één persoon (onafhankelijke en onpartijdige advocaat).  Deze verzoeningskamer kan geen beslissing opdringen, zij zal enkel pogen een overeenkomst te bereiken tussen beide partijen. Beide partijen moeten op de zitting aanwezig zijn.

De verzoeningspoging is gratis. 

 

2. Arbitrage 

Cliënt of advocaat kan het geschil voorleggen aan drie scheidsrechters-advocaten, als beide partijen bereid zijn om het geschil aan arbitrage te onderwerpen. Vooraf wordt een arbitrage-overeenkomst getekend.

De beslissing is bindend en kan worden uitgevoerd via gerechtsdeurwaarder, na uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 1719 e.v. Ger. W.

De kostprijs voor deze procedure hangt af van de hoogte van het ereloon, te delen door beide partijen. Pas na betaling van het volledig verschuldigde bedrag wordt het dossier behandeld. De scheidsrechters kunnen beslissen de kosten ten laste te leggen van één van de partijen:

  • Ereloongeschillen tot € 4.999,99: € 300
  • Ereloongeschillen van € 5.000 tot € 12.499,99: € 450
  • Ereloongeschillen van € 12.500 tot € 24.999,99: € 600
  • Ereloongeschillen vanaf € 25.000: € 750

 

3. Rechtbank

Wanneer verzoening of arbitrage niet mogelijk blijken, kan uiteraard ook nog altijd vordering ingesteld worden bij de bevoegde rechtbank. Deze kan dan vooraleer recht te doen advies vragen aan de Orde van advocaten.

Ook voor dit advies moet betaald worden. Dezelfde tarieven als hierboven zijn van toepassing. De meest gerede partij is gehouden de kostprijs te betalen. Pas na betaling wordt het dossier behandeld.

 

Wil u één van bovenstaande procedures opstarten? Richt een verzoek aan het secretariaat van de commissie ereloongeschillen van de balie West-Vlaanderen | Tel: 057 35 27 96 | e-mail: info@baliewestvlaanderen.be 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.