Corona laatste update: 06/03/2022

Evaluatie kamers voor minnelijke schikking familierechtbank

De Hoge Raad voor de Justitie wil in het kader van de uitvoering van zijn meerjarenplan (programma III) overgaan tot de evaluatie van de werking van de kamers voor minnelijke schikking binnen de verschillende familierechtbanken in België.

Men wil nagaan hoe deze kamers op vandaag functioneren en aanbevelingen doen om de werking te verbeteren. Hiertoe moet de Hoge Raad voor de Justitie zich in eerste instantie een beeld kunnen vormen van de huidige werking en organisatie van deze kamers.

Alle confraters die actief zijn in het familierecht worden dan ook uitgenodigd deze vragenlijst in te vullen, en dit tegen 14 februari.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.