KORTRIJK (KULAK) / 50 - 60 euro

Het gereglementeerd krediet en de aansprakelijkheid van tussenpersonen in de financiële sector

Datum.

Dinsdag 19 mei 2020.

Inhoud.

In onze praktijk worden we regelmatig geconfronteerd met aspecten van gemeen en gereglementeerd kredietrecht, zoals de aansprakelijkheid van de kredietgever en/of kredietbemiddelaar bij krediettoekenning. Hierbij wordt ingegaan op de recente wetgeving, de rechtspraak en de guidelines FODE inzake kredietwaardigheidsbeoordeling.

Verder heeft de wetgever een toch wel dunne scheidingslijn ingevoerd tussen consumenten- en hypothecair krediet op het vlak van het toepassingsgebied. De KMO – cliënten kunnen dan weer rekenen op de bescherming van de wet KMO-financiering. In dit landschap is het aangewezen om wat opheldering te brengen.

De spreker.

Mr. Dominique Blommaert (Janson) zal deze toelichting geven. Hij is advocaat aan de balie te Brussel en te Gent en is sinds 1990 ook als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut Financieel recht, UGent, waar het privaat bankrecht zijn onderzoeksterrein is. Hij is redacteur van DAOR en is tevens verantwoordelijke voor het deelaspect “Privaat bankrecht” in het tijdschrift RABG. Hij is ook co-Editor van de "Traité Pratique de Droit commercial", Vol. 5, Droit bancaire et financier. Hij zal de regelgeving ook illustreren met praktische voorbeelden uit de praktijk.

Algemene informatie.

Gedurende zeven studieavonden zullen sprekers uit de diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Locatie en tijdstip?

Net zoals de voorgaande jaren, vinden de studieavonden opnieuw plaats in aula A301 in de KULAK (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk) en starten zij stipt om 19 uur. Tijdens de pauze worden u door de Conferentie broodjes en een drankje aangeboden.

Hoeveel juridische punten?

De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de volledige studiecyclus worden 21 studiepunten aangevraagd, ofwel 3 punten per studieavond. Met deze studiecyclus behaalt u dus het totaal van het te behalen minimum voor dit gerechtelijk jaar (20).

De  volledige cyclus vindt u hieronder.

Kostprijs?

Voor de volledige cyclus betalen leden slechts 300,00 EUR en niet - leden 350,00 EUR. Per studieavond betaalt een lid 50,00 EUR en een niet - lid 60,00 EUR.

Inschrijven?

Schrijf u online in voor de volledige cyclus of voor een of meerdere studieavond(en) via het privaat luik / applicaties / permanente vorming / opleidingen zoeken en inschrijven.

Betalen kan op het rekeningnummer BE56 6301 3052 6188 mét vermelding van uw naam + titel studieavond of naam + studiecyclus (voor het volledige pakket)

Vragen?

Mr. Lise Breine, mr. Daphné Nachtergaele en mr. Floor Vynckier helpen u graag verder (lise.breine@dlpa.bedaphne@degeeter-advocaten.befloor.vynckier@akurad.be).

INSCHRIJVEN