KORTRIJK (KULAK) / 50 - 60 euro

Het nieuwe gemeentewegendecreet: snelle rechtsvinding voor trage wegen?

Datum.

Dinsdag 12 mei 2020.

Inhoud.

Op 1 september 2019 trad het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking. Dit gemeentewegendecreet heeft tot doel om de bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren. Er komen nieuwe regels voor lokale wegen: aanleg, wijziging, beheer, handhaving…

Steden en gemeenten krijgen meer zeggingskracht en impact. Het gemeentewegendecreet heft daarenboven ook de federale wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op. Alle gemeentewegen, ook buurtwegen, zullen onder het toepassingsgebied van het gemeentewegendecreet vallen. De impact van dit nieuwe gemeentewegendecreet is niet te onderschatten. Voldoende voer dus om stil te staan bij de draagwijdte ervan. Mr. Meindert Gees licht op een duidelijke en voor de rechtspracticus toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe gemeentewegendecreet toe. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden wordt een jaar na de stemming van het nieuwe decreet een praktijkanalyse gemaakt.

De spreker.

Mr. Meindert Gees, partner bij Publius advocaten, is voornamelijk gespecialiseerd in milieurecht, ruimtelijke ordening & stedenbouw en in bodemrecht. Daarnaast heeft hij een expertise opgebouwd in het grondwettelijk recht, onteigeningsrecht en vreemdelingenrecht. Meindert Gees is praktijkassistent publiek recht aan de KU Leuven, campus Kortrijk en is hoofdredacteur deelredactie publiek recht RABG. Hij is sinds het gerechtelijk jaar 2018-2019 lid van de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen en was voordien 2 jaar voorzitter van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk.

Algemene informatie.

Gedurende zeven studieavonden zullen sprekers uit de diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Locatie en tijdstip?

Net zoals de voorgaande jaren, vinden de studieavonden opnieuw plaats in aula A301 in de KULAK (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk) en starten zij stipt om 19 uur. Tijdens de pauze worden u door de Conferentie broodjes en een drankje aangeboden.

Hoeveel juridische punten?

De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de volledige studiecyclus worden 21 studiepunten aangevraagd, ofwel 3 punten per studieavond. Met deze studiecyclus behaalt u dus het totaal van het te behalen minimum voor dit gerechtelijk jaar (20).

De  volledige cyclus vindt u hieronder.

Kostprijs?

Voor de volledige cyclus betalen leden slechts 300,00 EUR en niet - leden 350,00 EUR. Per studieavond betaalt een lid 50,00 EUR en een niet - lid 60,00 EUR.

Inschrijven?

Schrijf u online in voor de volledige cyclus of voor een of meerdere studieavond(en) via het privaat luik / applicaties / permanente vorming / opleidingen zoeken en inschrijven.

Betalen kan op het rekeningnummer BE56 6301 3052 6188 mét vermelding van uw naam + titel studieavond of naam + studiecyclus (voor het volledige pakket)

Vragen?

Mr. Lise Breine, mr. Daphné Nachtergaele en mr. Floor Vynckier helpen u graag verder (lise.breine@dlpa.bedaphne@degeeter-advocaten.befloor.vynckier@akurad.be).

INSCHRIJVEN