Webinar / 80 of 100 euro

Het nieuwe goederenrecht in vogelvlucht

De Conferentie Jonge Balie Brugge organiseert, in samenwerking met de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB en de uitgeverij Story Publishers, een webinar op vrijdag 16 oktober 2020 vanaf 11u15.

Spreker.

De heer Mathieu Muyllen, kandidaat-notaris

Inhoud.

Bij wet van 4 februari 2020 wordt het nieuwe Boek 3 "Goederen" ingevoegd in het nieuwe Burgerlijk Wetboek. De inwerkingtreding hiervan is voorzien op 1 september 2021.

Het spreekt voor zich dat deze nieuwe wettekst heel anders oogt dan de, vaak op agrarische leest geschoeide, bepalingen uit het oude Burgerlijk Wetboek. De konijntjes die vrolijk rondhuppelen doorheen ons Wetboek zijn vervangen door verwijzingen naar onlichamelijke goederen en volumes. Ook goederenrechtelijke bepalingen buiten het Burgerlijk Wetboek worden nu binnen het nieuwe Boek 3 getrokken en in het geheel geïntegreerd, samen met de rechtspraak en doctrine die zich sterk heeft ontwikkeld in afwezigheid van grote wijzigingen aan het goederenrecht gedurende 200 jaar (enkele onderwerpen, zoals appartementsrecht niet te na gesproken).

In zijn uiteenzetting wandelt de spreker samen met u door het nieuwe Boek 3: waar blijft hetzelfde en wat verandert er? Wat was de bedoeling van de wetgever en waar liggen gemiste kansen? Hier wordt dezelfde structuur als in het Boek zelf gehanteerd: na een uiteenzetting van de algemene bepalingen en goederen, volgen het eigendoms- en mede-eigendomsrecht, om, nadat er gekeken is naar de burenrelaties, af te ronden met het recht van vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

Hoeveel juridische punten?

De studiecyclus werd erkend door de OVB voor twee punten permanente vorming.

Kostprijs?

Cyclus 4 causerieën: 350,00 EUR (300,00 EUR voor studenten en leden CJB Brugge).
Per causerie: 100,00 EUR  (80,00 EUR voor studenten en leden CJB Brugge).

Inschrijven