Brugge / 100 euro

Het nieuwe jeugddelinquentierecht.

Op 1 september 2019 treedt het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet in werking. Naar aanleiding daarvan organiseert de Orde van Vlaamse Balies de roadshow ‘Het nieuwe jeugddelinquentierecht’ waarin dit decreet grondig wordt toegelicht. Vooral de nieuwe maatregelen en sancties, de nieuwe opdrachten van het parket zoals het ‘positief project’, en hoe de ‘jeugdadvocaat’ daarin zijn rol moet spelen, komen daarin aan bod.

In onze provincie gaat deze opleiding door op dinsdag 11 juni 2019 te Brugge.

Inschrijven