Het reglement rond de baliebijdrage werd goedgekeurd.

De raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen besliste tot de goedkeuring van een nieuw reglement m.b.t. de baliebijdrage.

U kan het finale reglement hier nalezen.

Voor verdere vragen kan u bij het departement studie van departementshoofd Rik Crivits terecht.