Corona laatste update: 22/10/2021

Juridische tweedelijnsbijstand | Afsluitdatum dossiers en vakantieregeling.

Uiterste afsluitdatum BJB - dossiers.
 
De uiterste datum voor het afsluiten van de dossiers in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand wordt vastgesteld op 15 juli 2019. Dossiers afgesloten na die datum komen niet meer in aanmerking voor uitbetaling in 2020.
 
De prestaties dienen gestaafd te worden met de documenten zoals bepaald op blz. 60 t.e.m. 62 van het compendium van 1 september 2018.
 
U dient de effectieve prestatiedatum te vermelden op het eindverslag.

Aanstellingen tijdens het gerechtelijk verlof.

Om te vermijden dat u door het Bureau voor Juridische Bijstand wordt aangesteld tijdens uw verlof is het aangewezen om de periode dat u niet beschikbaar bent op te geven via het privaat luik / persoonlijke fiche / vakantieperiodes.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.