Corona laatste update: 30/09/2021

Juridische tweedelijnsbijstand | Uiterste afsluitdatum en uitbetaling

De OVB heeft aangedrongen bij de minister om een spoedige betaling te bekomen van de vergoedingen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand.

Met het oog op de uitbetaling van van de vergoedingen is het belangrijk dat we over een (correct) rekeningnummer beschikken. Hierbij een oproep om uw rekeningnummer zo snel mogelijk te registreren of actualiseren via het privaat luik / persoonlijke fiche ( (d.m.v. te klikken op uw naam bovenaan rechts op de homepage van het privaat luik) / vergoedingen.

Mag ik u ook verzoeken om in te loggen op het privaat luik, rechts bovenaan in de blauwe balk te klikken op uw naam, door te klikken op informatie fiscale fiche en deze gegevens na te zien en eventueel aan te passen.

Op basis van deze gegevens zal de OVB uw fiscale fiche voor de vergoeding tweedelijnsbijstand (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019) programmeren. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het opmaken van de fiches in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019).

Mag ik u tevens verzoeken om, indien mogelijk, reeds afgehandelde dossiers in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand af te sluiten en voor controle over te maken aan het BJB. Een aantal bankinstellingen hebben reeds toegezegd om op basis van de punten van gecontroleerde dossiers, overbruggingskredieten toe te kennen.

Voor het gerechtelijk jaar 2019-2020 is de laatst nuttige datum voor afsluiting 12 juli 2020. De datum voor afsluiting diende een aantal dagen vervroegd te worden, gelet het implementeren van de nieuwe BJB applicatie tegen uiterlijk 1 september 2020.

Oprecht confraterneel,

Filip Mourisse
Voorzitter BJB West-Vlaanderen

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.