Corona laatste update: 06/03/2022

Last call | Rapporteer uw derdenrekening tegen ten laatste 28 februari

Ook als u reeds het nodige deed voor de rapportering van de stand van uw derdenrekening op 31 december 2020 leest u dit artikel best verder.

Door de OVB werd immers, ingevolge de gewijzigde reglementering inzake derdengelden, de bestaande rapporteringsmodule uitgebreid. 

Concreet dient u voortaan jaarlijks tegen uiterlijk 28 februari  naast de rapportering van het saldo van uw derdenrekening op 31 december, bijkomend het volgende te rapporteren:

  • de gedurende het jaar verrichte contante opnames of uitgeschreven cheques, met vermelding van datum, bedrag en dossier
  • de bedragen die gedurende meer dan twee maanden op de derdenrekening zijn gebleven, voor zover het, per dossier of per cliënt, gaat om een bedrag van méér dan 2.500,00 euro

De module via het privaat luik gidst u van de ene rapporteringsverplichting naar de andere.

Indien u reeds rapporteerde over uw derdenrekening(en), volstaat het dus om deze aan te vullen met de twee bijkomende plichten.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.