Lijst curatoren 2020 & lijst curatoren onbeheerde nalatenschappen: inschrijven tegen uiterlijk 30 april 2019.

Lijst curatoren 2020:

We herinneren u aan onze oproep van 1 februari 2019 inzake de te doorlopen procedure en samenstelling van de lijst van curatoren 2020.

Nieuwe kandidaat - curatoren moeten vóór 1 mei 2019 een aanvraag tot opname op de lijst van curatoren 2020 indienen.

Advocaten die reeds op de lijst curatoren 2018 - 2019 zijn opgenomen dienen vóór 1 mei 2019 hun gegevens te actualiseren.


Lijst curatoren onbeheerde nalatenschappen:

Bij bericht van 19 maart 2019 werd u ingelicht van de realisatie van de nieuwe lijsten van curatoren onbeheerde nalatenschappen.

Inschrijven is nog mogelijk tot en met 30 april 2019.