Lijst curatoren onbeheerde nalatenschappen inschrijven tegen 30 april 2019.

Er worden nieuwe lijsten van curatoren onbeheerde nalatenschappen opgesteld.

Hier vindt u de nota inzake de werkzaamheden en de kosten en erelonen van de curatoren van onbeheerde nalatenschappen die worden aangesteld door de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Geïnteresseerden kunnen zich via dit formulier inschrijven, en dit tegen uiterlijk 30 april 2019.