Mr. Arielle Truant verkozen als nieuwe stagiairsvertegenwoordiger

De stagecommissie verleent advies aan de raad van de Orde over elk probleem over de stage, de opname van een kandidaat-stagemeester op de lijst van de stagemeesters, de afgesloten stageovereenkomsten, de verzoeken tot schorsing of onderbreking van de stage of de verlenging daarvan, de gelijkgestelde stage en de opname op het tableau. De commissie ziet ook toe op de naleving van de verplichtingen van de stagemeester en advocaat-stagiair en bemiddelt in geschillen tussen deze laatsten.

Artikel 38 van de Codex Deontologie voor Advocaten bepaalt dat er in de stagecommissie onder meer een stagiair zetelt die werd aangewezen door de advocaten-stagiairs.

Mr. Arielle Truant werd met 40,77 procent van de uitgebrachte stemmen als nieuwe stagiairsvertegenwoordiger verkozen. We feliciteren mr. Truant en wensen haar veel succes toe!

Hieronder vindt u de nieuwe samenstelling van de stagecommissie 2021-2022 van de balie West-Vlaanderen:

- Mr. Brecht Maus, voorzitter departement stage
- Stafhouder Bart Staelens, zetelend in hoedanigheid van stagemeester
- Mr. Filip Mourisse, voorzitter Bureau voor Juridische Bijstand
- Mr. Arielle Truant, zetelend als lid aangewezen door de stagiairs

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.