Corona laatste update: 06/03/2022

Nieuw reglement Bureau voor Juridische Bijstand

In haar zitting van 14 november 2019 heeft de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen beslist over een nieuw reglement op het Bureau voor Juridische bijstand.

Dit reglement houdt volgende wijzigingen in:

Het Bureau voor Juridische Bijstand wordt georganiseerd in vijf secties:

  • Sectie 1: familierecht – jeugdreglementering – reglementering geesteszieke
  • Sectie 2: strafrechtelijke aangelegenheden – wegverkeer
  • Sectie 3: burgerlijke aansprakelijkheid – goederenrecht – schuldregeling en consumentenrecht - sociale aangelegenheden
  • Sectie 4: administratieve reglementering – reglementering vreemdelingen – grondwettelijk recht - fiscale aangelegenheden
  • Sectie 5: commerciële aangelegenheden

Aan iedere sectie staat een sectiehoofd, verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van de tweedelijnsbijstand in hun sectie onder leiding en toezicht van de voorzitter BJB West-Vlaanderen.

Artikel 4.7 van het reglement bepaalt dat de advocaat die op de lijst in een bepaalde sectie in hoofdorde (hetgeen impliceert dat de advocaat kan aangesteld worden door het BJB) wenst opgenomen te worden, minstens drie punten permanente vorming dient aan te tonen in één van de rechtsmateries van de sectie waarin de advocaat diens opname verzoekt. Voormelde bepaling geldt vanaf het gerechtelijk jaar 2020 - 2021.

Voor advocaten optredend in bijkomende orde geldt deze verplichting niet.

Artikel 5.1 bepaalt dat de stagiairs, in het kader van hun beroepsopleiding, verplicht opgenomen worden op de lijst in hoofdorde voor minstens vijf voorkeurmateries naar eigen keuze, waarbij minstens één voorkeurmaterie dient opgenomen te worden in volgende secties:

  • Sectie 1: familierecht – jeugdreglementering – reglementering geesteszieke.
  • Sectie 2: strafrechtelijke aangelegenheden – wegverkeer
  • Sectie 3: burgerlijke aansprakelijkheid – goederenrecht – schuldregeling en consumentenrecht - sociale aangelegenheden

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.