Corona laatste update: 06/03/2022

Nieuwe kandidaat Marie-Hélène Debaere over de werking van de Conferenties na de fusie: "We hebben het beste van de twee werelden"

Van 20 juni tot en met 23 juni 2022 kan u stemmen voor de stafhouder, vicestafhouder en leden van de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen. Er worden daarnaast ook verkiezingen georganiseerd voor de leden van de algemene vergadering van de OVB.

Met Henri gingen we even ons oor te luisteren leggen bij kandidaat-raadslid mr. Marie-Hélène Debaere.
 

Marie-Hélène, kan u zich even voorstellen?

Ik ben geboren op 15 mei 1990 en afkomstig uit Wervik, waar ik op vandaag nog steeds woon en werk. Na mijn middelbare studies in Ieper, ben ik naar de KULAK getrokken en later naar Leuven, waar ik in 2013 ben afgestudeerd. Ik heb daarna onmiddellijk mijn baliestage aangevat bij stafhouder Marc Decramer.

In 2017 heb ik mijn eigen kantoor opgericht, maar werkte ik daarnaast ook nog enige tijd samen met mr. Betty Hoste uit Izegem.

Sedert oktober 2021 vorm ik samen met mr. Curd Vanacker het kantoor ‘Yprius Advocaten’. Ik spits mij daarbij voornamelijk toe op het strafrecht en het familierecht. Ik ben ook schuldbemiddelaar en bewindvoerder.  

Sedert 2015 ben ik ook actief binnen de Conferentie van de Jonge Balie te Ieper. Eerst als stagiairsverantwoordelijke, later als secretaris en de voorbije twee jaar als voorzitter.

Ik maak sedert de fusie in 2018 ook deel uit van het departement studie, advies en deontologie van de balie West-Vlaanderen.
 

De vier Conferenties in West-Vlaanderen hebben er destijds voor gekozen om niet mee te fusioneren. Vooralsnog uniek voor een fusiebalie in Vlaanderen. Hoe ervaart u dit als voorzitter van de Conferentie Jonge Balie Ieper?

In andere provincies heeft de fusie van de Conferenties geleid tot een al dan niet terecht gevoel van overwicht van de grote afdelingen. De advocaten van de kleinere afdelingen zijn door de eenmaking van de Conferenties de aansluiting met de balie wat verloren.

Bij ons staan de respectievelijke Jonge Balies van Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne door hun afzonderlijke werking wel nog steeds zeer dicht bij hun eigen advocaten. Op die manier kunnen we de voordelen van de schaalvergroting van de West-Vlaamse balie en de professionalisering die dit met zich meebracht, toch nog combineren met de sterktes van een lokale verankering. Activiteiten die de confraterniteit bevorderen, nieuwjaarsrecepties, maar ook permanente vormingen etc. blijven op die manier zeer nauw aansluiten bij de noden van de individuele advocaten per afdeling. Ook voor de stagiairs en de nieuwe advocaten aan de balie blijven de Conferenties toch altijd het eerste aanspreekpunt.

De West-Vlaamse Conferenties werken overigens zeer goed samen voor gezamenlijke projecten als de ‘Dag van de stagiair’, de BUBA-opleiding en de pleitwedstrijd voor stagiairs. Ook onze schitterende West-Vlaamse openingsconferentie is het resultaat van de verenigde krachten van de Conferenties.

Met andere woorden: we hebben het beste van de twee werelden.
 

Hoe ziet u de toekomst van de advocatuur in het algemeen?

Iedereen weet ondertussen dat ons beroep voor grote uitdagingen staat. Alles verandert razendsnel, niet in het minst de wetgeving. Een verdere professionalisering en digitalisering zijn dan ook absoluut noodzakelijk.

Net als in andere sectoren, wil de cliënt ook steeds meer een gespecialiseerde advocaat voor zijn probleem. Een advocaat moet evenwel veel meer in overweging nemen dan enkel een oplossing bekomen voor het probleem van de cliënt. Cliënten worden steeds veeleisender. Alles dient snel te gaan en de cliënt verwacht constante updates en transparantie.

Een advocaat moet dus ook communicatief sterk zijn. Maar ook op het vlak van kantoororganisatie en people management dient er te worden geëvolueerd.

Na de fusie werd de slagzin ‘de advocaat als kwaliteitslabel’ gebruikt. De advocatuur moet inderdaad in de eerste plaats kwaliteit leveren, maar we moeten ook werken aan onze perceptie. Het beroep moet ook gezien worden als toegankelijk, transparant en oplossingsgericht. Nog te vaak kloppen cliënten pas veel te laat aan bij hun raadsman. De eerste reflex blijft veelal om advies te vragen aan de boekhouder of de verzekeringsmakelaar. Daar moet verandering in komen. Ook de balie heeft daarin een rol te spelen.
 

Wat wil u graag realiseren als u verkozen wordt tot raadslid?

We moeten onze tradities behouden, doch de punten die verbeterd kunnen worden ook daadwerkelijk aanpakken. Zo meen ik dat de balie toch de gesprekspartner bij uitstek is om met de magistratuur tot afspraken te komen omtrent de praktische organisatie, waardoor ook de advocaten efficiënter kunnen werken.

Ook naar communicatie toe is er altijd ruimte voor verbetering. Het baliemagazine Henri werkt zeer goed. Toch zou ik graag nog wat meer artikelen zien verschijnen omtrent zaken die de individuele advocaat bezighoudt. Ik denk onder meer aan concrete vragen omtrent deontologie, praktische tips omtrent ereloonbetwistingen, op regelmatige basis eens een analyse van de tuchtrechtspraak…

Ik vind het ook belangrijk dat de samenstelling van de raad van de Orde representatief is voor de advocaten aan de balie. Hoewel de helft van de advocaten jonger is dan 40 jaar, weerspiegelt zich dat nog onvoldoende in de raad. Ik vind het tijd om daar wat verandering in te brengen.  
 

Succes met de verkiezingen!

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.