Corona laatste update: 06/03/2022

Nieuwe kandidaat Pieterjan Dens: "De advocaat van de toekomst is de advocaat die wenst én durft te evolueren"

Van 20 juni tot en met 23 juni 2022 kan u stemmen voor de stafhouder, vicestafhouder en leden van de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen. Er worden daarnaast ook verkiezingen georganiseerd voor de leden van de algemene vergadering van de OVB.

Met Henri gingen we even ons oor te luisteren leggen bij mr. Pieterjan Dens, kandidaat-raadslid en tevens kandidaat voor de algemene vergadering van de OVB.

 

Pieterjan, kan u zich even voorstellen?

Ik ben dus Pieterjan Dens, geboren in Antwerpen op 8 juli 1990 doch reeds sinds 1998 aangespoeld in West-Vlaanderen. Momenteel woon ik in Zedelgem. Sinds augustus 2021 ben ik getrouwd met Jacoba Rosseel en op 24 oktober 2021 is onze zoon, Honoré, geboren.

Professioneel kreeg ik de kans om in 2015 mijn stage op het kantoor van mr. Hugo Dekeyzer in Zedelgem aan te vatten én volledig te doorlopen. Na het voltooien van mijn stage in 2018 werd ik medewerker op het kantoor van mr. Patrick Bernard Martens in Brugge (Partners in Law). Tot op heden ben ik aldaar werkzaam en praktiseer ik voornamelijk het straf- en strafprocesrecht.
 

De advocaat van de toekomst. Wat betekent dat voor u?

Voor mij is dat zeer eenvoudig: dat is de advocaat die wenst én durft te evolueren. De advocaat die zich de huidige IT niet eigen wenst te maken noch de werking / efficiëntie van diens kantoor in vraag durft te stellen, zal op de lange termijn uit de boot vallen.

De grootste uitdagingen die op ons af komen, komen trouwens van de cliënt zelf. Elke dag opnieuw stel ik vast dat de cliënt veeleisender wordt. Zowel op vlak van expertise als op vlak van organisatie van het advocatenkantoor alwaar diens dossier lopende is. Om nog maar te zwijgen over de wijze waarop het ereloon berekend wordt en hoe daarover naar de cliënt toe gecommuniceerd wordt.

Uiteraard dient de advocaat zich ook blijvend bij te scholen. Het recht verandert zo snel dat we het soms amper nog kunnen volgen. Ook dit vormt voor de advocaat van de toekomst een grote uitdaging, aangezien de kennis / expertise van de advocaat mijns inziens rechtstreeks gelinieerd is aan de wensen en eisen van de cliënt.

De advocaat van de toekomst zal zich met andere woorden de rechtspraak van het Hof van Justitie volledig eigen dienen te maken: wij worden als een ondernemer beschouwd en de cliënt verwacht dat we handelen als een rasechte ondernemer, zij het dan wel binnen de grenzen van onze deontologie.
 

Wat vindt u dat goed loopt en wat vindt u dat beter kan lopen aan onze balie?

Ik denk dat de balie West-Vlaanderen een goede werking kent. Maar toch ben ik sceptisch: hoeveel wordt er vanuit de raad daadwerkelijk aan de leden van de balie gecommuniceerd? Ik denk bijvoorbeeld aan tuchtsancties dewelke opgelegd worden.

Ook komt uit zowel eigen ervaringen van het kantoor als uit gesprekken met confraters naar boven dat wanneer (het secretariaat van) de stafhouder aangeschreven wordt, er niet altijd even snel een (adequate) oplossing geboden wordt.

Dit is echter geen vorm van kritiek, doch louter een vaststelling. Of hier iets aan verholpen zou kunnen worden, zou ik pas kunnen onderzoeken bij een verkiezing als lid van de raad van de Orde.
 

Wat wenst u zelf graag realiseren als u verkozen bent?

Indien de eer mij zou toekomen dat de advocaten aan de balie West-Vlaanderen mij voldoende stemmen zouden bezorgen, is het mijn wens om ook daadwerkelijk ergens mijn stempel op te kunnen drukken.

Indien ik dan toch zou mogen kiezen, zou ik mij graag ten volle bezighouden met de verdere ontwikkeling / hervorming van de stage. Vanuit de algemene vergadering van de OVB zou ik dan toch trachten een dialoog met de verscheidene universiteiten in ons land in gang te zetten, waarbij men zou gaan nadenken over een (noodzakelijke) hervorming van de opleiding rechten.

Als eventueel lid van de raad van de Orde zou ik mij eveneens willen inzetten voor de praktische organisatie van de stage en de BUBA-examens aan onze balie.
 

Succes met de verkiezingen!

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.