Corona

Nieuwe kandidaten aan het woord | Brecht Maus.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar verliep, maar HENRI wil ook nieuwe kandidaten voor de raad van de Orde even uithoren over hun ambities.
In dit interview komt Brecht Maus aan bod. De jongste kandidaat.

Brecht, kan je jezelf even voorstellen? Want we vermoeden dat er toch veel mensen zijn die u nog niet kennen?

Ik ben Brecht Maus, samen met mijn partner woon ik sinds kort in Sint-Michiels (Brugge) en verwachten wij in september 2020 onze eerste zoon. In 2016 mocht ik als stagiair starten bij mr. Peter Snauwaert in de Knokse Advocaten Associatie. Na afloop van mijn stage ben ik als vennoot toegetreden in het kantoor. Sinds mijn start aan de balie was ik als stagiairsverantwoordelijke twee jaar lang actief in de Conferentie van de Jonge Balie van Brugge. Daarnaast was ik ook lid van de Stagecommissie aan onze balie.

Waarom heb je jouw kandidatuur ingediend voor een zitje in de raad van de Orde?

 Ik heb mijn kandidatuur ingediend nadat ik daartoe werd overtuigd door confraters van mijn ‘generatie’. Na enige rondvraag bleken ook meer ervaren advocaten potentieel te zien in mijn kandidatuur. Ook mijn medevennoten staan volledig achter mijn kandidatuurstelling.

Een deel van de jongere generatie blijkt aan te geven dat zij, ondanks de nodige initiatieven, toch uit de boot blijken te vallen en zich niet ten volle betrokken voelen. Na het aanspreekpunt geweest te zijn voor de stagiairs wil ik graag mijn engagement en inzet uitbreiden naar alle leden van onze balie.

Wat vindt u dat goed loopt en wat vindt u dat beter kan lopen aan onze balie?

Een kleine maand geleden verschenen de resultaten van de grote rondvraag van 2020 in ons baliemagazine. Persoonlijk was ik niet geschokt toen ik las dat nog geen 15 % van de deelnemers jonger was dan 30 jaar.
Ongeacht het feit dat de jongeren op heden weinig zittingen op de teller hebben, vind ik hun inbreng en toekomstvisie uiterst belangrijk in een balie die zich als vooruitstrevend en moderniserend profileert.

Ik wil in de toekomst dan ook de brug vormen tussen het jonge bloed en de gevestigde waarden met hun bijzondere expertises enerzijds en de tradities en onvermijdelijke evoluties aan onze balie anderzijds. Tradities hebben als functie het in stand houden van onze maatschappelijke stabiliteit en moeten samen met de aanwezige expertise als waardevol worden beschouwd zonder dat ze remmend werken op de jonge vooruitgang.

Wat wil je zelf graag realiseren als je verkozen bent?

Ik wil niet vervallen in het opsommen van evidente eigenschappen als kandidaat, maar ik kan enkel benadrukken dat advocaat worden altijd mijn ambitie is geweest. Het is dan ook zonde om in de wandelgangen van ons paleis te horen dat veel confraters vrezen voor de toekomst van de advocatuur, het verliezen van hun pleitmonopolie en zich beklagen over het feit dat wij meer en meer terrein dreigen te verliezen in de juridische sector.
Men kan er dan ook op rekenen dat ik mij werkelijk ten volle zal inzetten voor de advocatuur an sich

Hoe ervaar jij de coronacrisis vanuit de advocatuur? En wat zal dit als impact hebben op de advocatuur, de balies en justitie in de toekomst?

Ik vrees dat het werkelijke effect van deze crisis ons nog lang niet heeft bereikt, maar het staat vast dat de advocatuur ontegensprekelijk een belangrijke rol zal spelen in haar naschokken waarbij de belangen van de rechtzoekenden zullen moeten gevrijwaard worden.

Daarnaast staan ook de balies voor een ongeziene uitdaging. De getroffen advocaten onder ons zullen zich tot haar moeten kunnen wenden voor de nodige hulp en bijstand.

Anderzijds kan er ook een positieve noot vermeld worden onder deze crisis. De woorden van Plato “Necessity is the mother of invention” (Ik laat het Grieks even achterwege) waren in ons werkveld nog nooit zo toepasbaar. In een branche waarbij formele verschijningen hoogstnoodzakelijk worden geacht en de fax nog dagelijks zegeviert, noopte de crisis ons tot een ware revolutie op digitaal vlak. Ik hoop dat deze technologische sprong haar impact niet heeft gemist bij Justitie en dat zij ondertussen overtuigd is van de efficiëntie van de digitalisering.

Succes, Brecht!

*Brecht is kandidaat voor de raad van de Orde.