Corona

Nieuwe kandidaten aan het woord | Filip Mourisse

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar verliep, maar HENRI wil ook nieuwe kandidaten voor de raad van de Orde even uithoren over hun ambities. Vandaag komen we bij Filip Mourisse terecht.

Filip is natuurlijk geen onbekende in de organisatie van onze balie. Filip is al twee jaar de voorzitter van het bureau voor tweedelijnsbestand.

Filip, voor wie u nog niet kent; kan u zich eens kort voorstellen?

Sinds 1985 ben ik aan de balie. Sinds geruime tijd ben ik samen met Jan Beheyt en Filip Ducheyne vennoot van DMB-advocaten te Brugge. Ik ben vader van drie zonen en een dochter die tijdens de huidige corona crisis zeer aanwezig zijn. Zoals je al aangaf engageer ik me als voorzitter van de commissie juridische eerstelijns Brugge en tweedelijns voor de balie.

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld aan onze Balie?

De toekomstige uitdagingen voor zowel tweedelijns als eerstelijns blijven groot en zal een invloed hebben op alle advocaten, reden van mijn kandidatuurstelling. De huidige situatie van stagiairs en jonge advocaten ligt mij, als oud voorzitter van de conferentie van de jonge balie Brugge, eveneens nauw aan het hart.

Wat vindt u dat goed loopt en wat vindt u dat beter kan lopen aan onze balie?

Ik ben destijds nog lid geweest van het “orgaan” die de fusie heeft voorbereid; als ik nu terugkijk op wat reeds gerealiseerd werd in de diverse departementen kan enkel geconcludeerd worden dat reeds bergen werk werd verzet door de huidige raad.

Er staat nog veel werk op de planken, gelet onder meer de niet aflatende stroom aan nieuwe regelgeving, met het gevoel soms adem te kort te hebben om alles nog bij te benen. 

Ik sta klaar met veel goesting en werkijver om verder mee te werken aan onze balie.

Wat wilt u zelf graag realiseren als u verkozen bent?

Ik wens zo spoedig mogelijk de frustraties bij de advocaten wegwerken bij  het aanmaken van de dossiers tweedelijnsbijstand; tegen uiterlijk 1 september aanstaande zou de nieuwe BJB applicatie in werking moeten treden; deze applicatie is gebruiksvriendelijker gemaakt en laat ook derden toe dossiers aan te maken.

Het automatisch opvragen van de nodige stukken voor het aanmaak van een BJB dossier bij de data banken van de overheid moet zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden.

De verregaande regelgeving van ons beroep dient kritisch bekeken te worden; het goed bevinden van een advocaat is belangrijk.

Hoe ervaart u de coronacrisis vanuit de advocatuur? En wat zal dat volgens u als impact hebben op de advocatuur, de balies en justitie in de toekomst?

De genomen crisismaatregelen hebben niet steeds de rechten van de rechtzoekende gevrijwaard: zittingen van de raadkamer werden behandeld zonder aanwezigheid van de verdachte – maatregelen werden genomen over minderjarigen, zonder dat deze inspraak hadden  – er werd geoordeeld over verblijfsregeling van kinderen zonder de ouders te horen …

Het verdwijnen van de fysieke zitdagen eerste- en tweedelijns heeft gevolgen voor de meest kwetsbare groep van rechtzoekenden, zodat de toegang tot het recht voor hen niet kan gegarandeerd worden. De terugkeer naar een (anders) normaal is noodzakelijk en dient op aanvaardbare termijn gerealiseerd te worden.

Deze crisis heeft ook zijn “positieve kanten”; thans kan zowat alles digitaal overgemaakt worden. De stap naar het digitaal procedure dossier moet in de nabije toekomst mogelijk zijn en dit zowel in burgerlijke als strafzaken; nu nog justitie overtuigen…

Succes, Filip!

*Filip is kandidaat voor de raad van de Orde en de algemene vergadering van de OVB.