Corona

Nieuwe kandidaten aan het woord | Francis Volckaert.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar verliep, maar HENRI wil ook nieuwe kandidaten voor de raad van de Orde even uithoren over hun ambities. Vandaag belanden we bij Francis Volckaert.

Francis Volckaert is aan de balie sinds 1993 en vervoegde dat jaar zijn vader Robert Volckaert, ooit ook stafhouder aan de balie van Brugge tussen 1987 en 1989, in het advocatenkantoor. Het advocatenkantoor werd als snel omgedoopt in Volckaert & Volckaert Advocatenkantoor. Francis werkt vaak als curator in faillissementen. 

Dag Francis, u bent voor sommigen onder ons zeker een 'nieuw' gezicht. Kan u zich even voorstellen?

Met veel plezier. Ik ben Francis Volckaert, geboren op 5 maart 1970 en inderdaad al meer dan 25 jaar advocaat ondertussen. Mijn kantoor is in Oostende. De advocatuur zit me in de genen. Niet enkel het recht maar ook de bij ons beroep horende deontologie en wederzijds respect onder de advocaten, werd me door mijn vader Robert Volckaert, van jongs af met de paplepel ingegeven.

Na mijn studies aan de universiteiten te Namen en Leuven, gevolgd door een master in de Verenigde Staten, startte ik mijn stage in 1993 bij Ernest Schepens in Brugge. De lokroep van de zee was echter te sterk, dus ging ik na mijn stage voltijds in Oostende samenwerken met mijn vader in ons gelijknamig kantoor. Sedert 2014 ben ik ook plaatsvervangend Vrederechter op het Eerste Kanton in Oostende.

Buiten de advocatuur zetel ik nog in een aantal raden van bestuur waaronder Voka West-Vlaanderen. Ik ben ook behoorlijk actief in het sportleven, vroeger nog op, maar later meer naast het veld. Zo ben ik al jaren betrokken bij Basketbalclub Filou Oostende als lid van het dagelijks bestuur.

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld voor een plekje in de raad van de Orde?

Van kinds af aan werd ik betrokken bij de activiteiten van mijn vader, eerst nog als lid van de conferentie en later als lid van de orde van advocaten van Brugge en uiteindelijk stafhouder.

Voor mezelf lag het accent van mijn extra-professionele activiteiten tot voor kort vooral bij andere projecten,en vooral bij het basketbal waar ik als jeugdvoorzitter enkele jaren terug bijvoorbeeld geslaagd ben om de verschillende Oostendse basketbalclubs te verenigen onder één globale jeugdwerking Basket@Sea.
Uiteraard is dit nog niet hetzelfde als de eenmaking van de West-Vlaamse balies, maar belangrijk raakpunt is wel het samenbrengen van verschillende groepen tot één sterker front.

Nu ik op sportief vlak recent de fakkel doorgegeven heb, vond ik de tijd gekomen voor een nieuwe uitdaging en wens ik mij na meer dan 25 jaar aan de balie ook voor de advocatuur in te zetten.

Wat vindt u dat goed loopt en wat vindt u dat beter kan lopen aan onze balie?

Persoonlijk ben ik sedert de eenmaking van de West-Vlaamse balies bijzonder blij verrast over de communicatie met de advocaten. Hier staan HENRI en de Facebookpagina van de balie in voorop.

Aan de relatie met de Zetel kan volgens mij wel nog gewerkt worden (een steeds terugkerend issue). Een respectvolle en efficiënte samenwerking moet hierbij centraal staan, maar vooral ook het respect voor ons beroep en het respect voor de belangen die wij verdedigen. Zinloze verplaatsingen en urenlang tijdverlies op de rechtbanken zijn zaken die ik aan mensen uit de bedrijvenwereld in huidige tijden nog onmogelijk uitgelegd krijg.

Wat wil u zelf graag realiseren als u verkozen bent?

Inzetten op het nog verder moderniseren en digitaliseren van de advocatuur. En dat hoeft niet mateloos complex te zijn. Eenvoudige, budgetvriendelijke toegang van kantoor of thuis uit tot databases en onze dossiers bij de rechtbank bijvoorbeeld. Nu kan het al voor faillisementsdossiers, dus waarom ook niet voor alle dossiers.

We kampen in onze sector nog te vaak met nodeloos tijdverlies, waar onze weekends vaak de dupe van zijn. Door de processen efficiënter te maken, kunnen we meteen voor een betere work-life balans zorgen.

Hoe ervaart u de coronacrisis vanuit de advocatuur. En wat zal dat als impact hebben op de advocatuur, de balies en justitie in de toekomst?

“Never let a good crisis go to waste.” Justitie kampt al een lange tijd met een achterstand qua digitalisering en modernisering. Blijkbaar is het heel moeilijk om veranderingen in te voeren en te implementeren. Andere belangen speelden hierbij soms een te grote rol.

Hoe erg de coronacrisis ook is en hoezeer ik kan meeleven met het persoonlijk of financieel leed van mensen in deze periode, ben ik van het principe dat elke crisis de mens en dus ook de advocaat nadien sterker maakt. Ook op het vlak van justitie bleken zaken die tot voor kort bijna ondenkbaar waren, plots wel mogelijk. Neem nu het principe van de schriftelijke procedure, de gratis openstelling van DPA voor de neerlegging van besluiten en stukken of het pleiten vanop afstand via videocall.
Dat is moderne advocatuur.

Ik hoop ten volle dat de overheden en balies, met inbegrip van de Orde van Vlaamse Balies en onze eigen West-Vlaamse Balie, hieruit hun lessen zullen trekken en dit meenemen naar de toekomst, mits uiteraard respect van onze fundamentele rechten en vrijheden en zonder dat wij als advocaat op enige wijze door de overheid worden beknot in onze beroepsuitoefening. Ik zal hier alvast naar streven.

Mooie ambitie, Francis! Succes!

*Francis is kandidaat voor de raad van de Orde.