Corona

Nieuwe kandidaten aan het woord | Hans Beerlandt.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar verliep, maar HENRI wil ook nieuwe kandidaten voor de raad van de Orde even uithoren over hun ambities. Bijna alle nieuwe kandidaten passeerden al de revue, maar Hans Beerlandt nog niet.

Dag Hans! Kan je jezelf even voorstellen?

Ik ben geboren in Roeselare op 3 augustus 1973, liep school in Ichtegem en Brugge, waarna ik naar de KUL mocht. Ik leerde dankzij jeugdbeweging, studentenclub (Westland), Gilde en Seniorenkonvent ook in team werken en organiseren. Na even blijven plakken aan de Leuvense Balie, kon ik in 1999 aan de Kortrijkse Balie starten. Na jarenlange aangename samenwerking met stafhouder Luc Lambert begon ik in 2009 met een nieuwe uitdaging, een eigen advocatenkantoor runnen: Heulius. Met 6 medewerkers richten we ons op particulieren en KMO's. Ikzelf ben meest bezig met straf-, jeugd-, familie- en verkeersrecht. In Ieper heb ik mijn bijkantoor bij Yprius (met Mr. Curd Vanacker).

Op familiaal vlak ben ik sinds 2000 zeer gelukkig gehuwd met Valérie Desmet en heb ik 2 zonen, Jules & Victor.

Hobby's & passies?

Op sportief vlak vooral freeriden/tourski, padel en fietsen, ook reizen en gastronomie (o.a. natuurwijn) blijven mij boeien, vooral als het ecologisch en zo milieubewust mogelijk kan.

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld aan onze balie? 

Als fiere West-Vlaming wil ik mij graag inzetten voor een degelijke baliewerking die in hoofdorde ten dienste staat en opkomt voor alle leden. Ik ben pro vredegerechten en rechtbanken dichtbij de burgers. Een grotere kloof tussen rechtzoekende en gerecht zou ook de advocatuur niet ten goede komen.

Ons kantoor is gespecialiseerd in o.a. jeugd- en strafrecht waardoor ik ook regelmatig pro Deo optreed. Met de ervaring op dat vlak, wil ik mij ook graag engageren voor een nog betere en vlottere werking van het B.J.B., dat m.i. moet blijven streven naar administratieve vereenvoudiging (zowel qua aanmaak dossiers, als qua voor te leggen bewijsstukken bij afsluiting) en een correcte vergoeding. Er is de laatste jaren al veel goed werk geleverd maar alles kan beter. Iedereen heeft baat bij meer transparantie over o.a. de toepassing van het compendium en de correctiemethoden. Door duidelijkere richtlijnen en uniforme toepassing ervan, kunnen we elkaar veel tijd en ergernissen besparen.

Wat vind je dat goed loopt en wat vindt u dat beter kan lopen aan onze balie?

De raad doet uiteraard wat kan en moet, zelfs veel meer dan dat. Fantastisch hoe de raadsleden zich volle bak inzetten voor ons allemaal. Zo vind ik de recente aansluiting bij een “cyberverzekering” via de baliebijdrage een zeer goede zaak. We moeten uiteraard altijd blijven streven naar vooruitgang op allerlei vlakken. Verjonging en verandering kan daarbij helpen, wat vers bloed …

Concreet? Meer transparantie, meer inspraak over belangrijke thema's. Van onderuit naar boven, de belangen van onze eigen advocaten vertegenwoordigen naar de OVB toe.

Wat wil u zelf graag realiseren als je verkozen bent?

Het is evident dat je als nieuwkomer eerst moet zien wat haalbaar is, maar met bescheidenheid koop je niet veel. Als ik het mandaat krijg, vind ik dat ik recht voor de raap voor alle advocaten mag opkomen. Ik wil luisteren naar de concrete problemen en wensen van confraters en gaan voor snelle oplossingen. Geen onnodige reglementen, niet teveel inmenging, de advocatuur moet een VRIJ beroep blijven. Wat we zelf doen, doen we meestal beter. Waar mogelijk best de touwtjes in eigen handen houden en niet zomaar teveel uitbesteden aan soms te dure en wollige instanties of tussenpersonen. Dat wil niet zeggen dat we niet meer externe financiering mogen zoeken.
We moeten er alles aandoen om de baliebijdrage niet te laten oplopen.

Hoe ervaar jij de coronacrisis vanuit de advocatuur? En wat zal dat als impact hebben op de advocatuur, de balies en justitie in de toekomst?"

De coronacrisis is op gezondheidsvlak een ramp. Hoe erg ook, "elk nadeel heb zijn voordeel". De advocatuur is er menselijker, meer solidair door geworden. Meer confraterniteit, minder onnodig haantjesgedrag ;-)
Veel magistraten en griffiers zijn plotseling zoveel "klantvriendelijker". Wat vroeger om allerlei redenen zogezegd niet kon, blijkt nu plots geen probleem.
Denk maar aan het gewoon mogen doormailen van varia berichten en procedurestukken. Uitspraken die we de dag zelf in onze mailbox ontvangen, eindelijk kan het (bij sommige griffies) wel.

We hebben het al zo druk, leve de efficiëntie. Vlotte communicatie via e-mail en videoconferenties, het moet blijven kunnen, ook “post-corona”. Minder files, minder tijdverlies, minder kosten, allemaal middelen die elders zo welkom zijn! Laat ons hopen dat er veel blijft hangen van die soepelheid en we elkaar tijd, moeite en kosten kunnen blijven besparen.

Veel succes, Hans!

*Hans is kandidaat voor de raad van de Orde.