Corona

Nieuwe kandidaten aan het woord | Johan Vynckier.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar verliep, maar HENRI wil ook nieuwe kandidaten voor de raad van de Orde even uithoren over hun ambities. We kwamen nu terecht bij Johan Vynckier.

Johan is natuurlijk geen onbekende voor onze balie. Hij vertegenwoordigt op dit moment ook onze balie in de algemene vergadering van de OVB.

Johan werd geboren in Roeselare in 1962, liep middelbare school in Izegem en studeerde rechten in Leuven. Hij starte in 1985 als advocaat, en kan dus al terugvallen op 35 jaar ervaring aan de balie. Al van meet af aan was Johan ondernemend, en al in zijn stage begon hij met een eigen kantoor. Op dit moment is Johan vennoot bij Vy-us.

Johan, wat kan je na deze intro nog toevoegen over jezelf?

Ik ben Johan, woon in Kortrijk, ben gelukkig gehuwd met Caroline en trotse vader van één (op vandaag nog volop studerende - 1° master Rechten) - dochter Ludovique. Ik ben inderdaad advocaat sinds 1985 en ben vooral actief in het commerciële recht. 

Je bent kandidaat voor zowel de raad als de algemene vergadering. Waarom?

Ik ben enkele jaren geleden gedurende een aantal jaren lid geweest van de Raad van de Orde van de Balie Kortrijk. Ik maakte ook deel uit van de Kortrijkse delegatie in het kader van de West-Vlaamse fusie. Bij de eerste verkiezingen van de nieuwe raad van Balie West-Vlaanderen kwam ik echter stemmen tekort om verkozen te worden. Leuk vond ik dat toen niet. Ik had toen voor mezelf uitgemaakt dat ik geen kandidaat meer zou zijn,  maar alleen domme mensen veranderen nooit van gedacht…

Zoals je zelf ook aangaf, is mijn engagement voor de balie trouwens gebleven als lid van de Algemene Vergadering van de OVB. Ik hoop dit engagement nu te kunnen verderzetten.

Wat loopt volgens jou goed en wat kan beter aan onze balie?

Het was en is mijn overtuiging dat de fusie van de West-Vlaamse balies niet alleen nodig was maar ook gewoon een goede keuze is geweest én zal blijven.  Het is de verdienste van onze eerste/huidige Stafhouder dat hij de geest en de voordelen van de fusie overal en altijd uitdraagt. Ik heb ook de indruk dat deze fusie ondertussen goed “verteerd” is en dat de nostalgische oprispingen zeer beperkt zijn. De schaalvergroting van de fusie heeft ook duidelijk gezorgd voor een betere werking van de balie zelf (denk maar in het bijzonder aan deze “HENRI”) en voor de mogelijkheid tot ondersteuning van de advocaten. Globaal vind ik dus dat de gefuseerde balie West-Vlaanderen goed draait.

Wat nog beter kan : ik pleit misschien tegen mezelf als 58-jarige maar persoonlijk vind ik dat het betrekken van de jongere generatie bij de werking van de balie en het uitleggen aan en motiveren van hen waarom de balie en haar organen (Raad en commissies) ook vandaag absoluut noodzakelijk zijn, naar de toekomst toe de grote uitdaging voor de balie is.

Iedereen moet er immers van overtuigd blijven dat ons beroep niet verder kan wanneer iedereen in zijn eigen hoekje individueel doet wat hij of zij goed vindt. Ons beroep kan niet verder wanneer iedereen vindt dat hij of zij mag doen wat hij of zij wil en dat niemand zich daarmee moet bemoeien. 

Wanneer dat de evolutie zou zijn in de toekomst dan wordt ons beroep onmogelijk en dan zal ons beroep ook haar eigenheid ten opzichte van haar concurrentie verliezen.  Er moet dus een ernstige en goed georganiseerde tuchtopvolging zijn, de regels die er zijn moeten nog méér worden uitgelegd en aan de man/vrouw worden gebracht. Vooral moet iedereen er blijvend van overtuigd worden dat deze regels er niet zijn vanuit een vorm van pesterij of regelneverij maar om ons beroep ordentelijk georganiseerd te houden en op die manier het vertrouwen van het cliënteel te behouden.

Hoe ervaar jij de coronacrisis voor de advocatuur Johan?

Eigenlijk zou ik liefst hierop antwoorden dat we zo snel mogelijk deze crisis die iedereen treft, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, achter ons zouden moeten kunnen laten. Het ziet er echter naar uit dat dit toch nog wel een “blijvertje” zou kunnen zijn…

Qua organisatie van onze kantoren (minder fysieke afspraken/vergaderingen op kantoor of elders enz…) denk ik dat deze crisis misschien ook een aantal blijvende gevolgen zou kunnen hebben.

Of dit fundamenteel voor de essentie van ons beroep blijvende gevolgen zal hebben betwijfel ik sterk. Ons beroep is het tweede oudste beroep ter wereld en kan volgens mij nog wel een tijdje mee. Zolang er mensen en bedrijven zijn die met elkaar omgaan – in goede en kwade dagen – zal er daaruit voor de advocatuur werk volgen, of het nu is om duidelijke afspraken op voorhand vast te leggen om zo conflicten te vermijden dan wel om conflicten op te lossen of te bepleiten voor een rechtbank.

Succes, Johan!

*Johan is kandidaat voor de raad van de Orde en de algemene vergadering van de OVB

Johan zat een tijdje terug ook nog in onze baliebox. KLIK op de foto op dit nog eens te herbekijken!

 

johan