Corona

Nieuwe kandidaten aan het woord | Nicolaas Vinckier.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar verliep, maar HENRI wil ook nieuwe kandidaten voor de raad van de Orde even uithoren over hun ambities. Ditmaal komt Nicolaas Vinckier aan bod.

Nicolaas, kan u zich even voorstellen?

Ik ben dus Nicolaas Vinckier. Samen met mijn vrouw (mr. Eva Roos) en drie schatten van kinderen woon ik zowat halverwege tussen Brugge en Kortrijk in Roeselare.

Omdat ook mijn vader (mr. Pieter Vinckier) en mijn broer (mr. Maarten Vinckier) aan de balie zijn, durven de keukentafelgesprekken al eens in juridisch vaarwater te verzeilen. Als advocaat ben ik generalist al heb ik mijn voorkeurmateries die, volstrekt onlogisch, zowel op het gebied van het strafrecht als het handelsrecht liggen.

In de toenmalige balie Kortrijk was ik voorzitter van de jonge balie en ook lid van de raad van orde. Momenteel zit ik in de algemene vergadering van de OVB, ben ik actief in diverse commissies en geef ik ook les aan de stageschool en in het kader van Salduz-opleiding.

Je bent kandidaat voor onze raad én de algemene vergadering dit jaar. Waarom?

De aard van het beestje, vrees ik. Ik engageer me graag en ik denk dat met de nieuwe stafhouder het positieve elan van onze fusiebalie kan doorgetrokken worden. Indien ik verkozen word, zou ik daar met plezier aan meewerken. Ik geloof ook echt in een sterke en onafhankelijke balie die durft op te komen voor de advocatuur en de rechtszoekende.

Wat vindt u dat goed loopt en wat vindt je dat beter kan lopen aan onze balie?

We hebben met de fusie zonder enige twijfel een grote stap inzake professionalisering genomen. Dit brengt vele voordelen met zich mee maar dreigt ook te zorgen voor wat vervreemding. De balie mag nooit een ver-van-mijn-bed-show worden. Het zou mooi zijn mochten we er in slagen om meer advocaten (en niet alleen de usual suspects) actief te kunnen betrekken bij de baliewerking.

Wat wil u zelf graag realiseren als u verkozen bent?

Ik ben kandidaat voor twee functies (raad van de Orde en de algemene vergadering, nvdr) , vandaar ook twee klemtonen.

In de raad zou het fijn zijn mocht er wat meer betrokkenheid van de confraters tot stand kunnen worden gebracht. We zouden ook al eens wat meer onze rug mogen rechten in het debat met de zetel en het parket. We zijn in justitie immers een evenwaardige partner.

De algemene vergadering van de OVB zou wat mij betreft moeten sleutelen aan een performanter en consequenter tuchtbeleid (daartoe kan de raad trouwens ook stappen ondernemen) en de toegang tot het beroep (stage, opleiding) verbeteren.

Hoe ervaar jij de coronacrisis vanuit de advocatuur? En wat zal dat als impact hebben op de advocatuur, de balies en justitie in de toekomst?

De crisis is op vele vlakken een drama maar als beroepsgroep en als ondernemers moeten hier een positief verhaal van maken. We zijn verplicht geweest om onze manier van werken te veranderen en dit heeft ongetwijfeld tot nieuwe inzichten geleid. Zelf heb ik de afgelopen twee maanden meer gezoomd en geskypet dan in mijn gehele carrière samen. Ook justitie zal hebben begrepen dat de fysieke aanwezigheid van twee advocaten, een rechter en een griffier voor bijvoorbeeld een rolregeling niet meer van deze tijd is.

Terzelfder tijd hebben we ook de beperkingen van de moderne technologie kunnen ervaren. Eyeball to eyeball justice, of het nu in consultatie of pleidooi is, blijft zeker relevant.

Door de corona zal er ook een extra nood zijn aan juridische bijstand. Wij hebben daar een echte maatschappelijke rol te vervullen. Voor iemand die zijn job verloor een collectieve schuldenregeling aanvragen, een onderneming in zwaar weer helpen met een reorganisatie, een burger op leeftijd, die even op een bankje rust, beschermen tegen een losgeslagen repressieapparaat, enz. Ik verwacht niet meteen dat we in alle straten een applausje zullen krijgen maar deugd is zijn eigen beloning.

Veel succes, Nicolaas!

*Nicolaas is kandidaat voor de algemene vergadering van de OVB en de raad van de Orde.