Corona

Nieuwe kandidaten aan het woord | Pol Vieren.

We leggen de komende weken alle leden van de raad eens op de rooster met HENRI om te horen hoe het afgelopen jaar verliep, maar HENRI wil ook nieuwe kandidaten voor de raad van de Orde even uithoren over hun ambities. Vandaag kwamen we bij Pol Vieren terecht.

Pol is voor velen geen onbekend gezicht. Hij zetelde van 2004 tot 2014 in de raad van de Orde van de balie Kortrijk.

Dag Pol! Kan je jezelf even voorstellen?

Ik ben in 1965 geboren in Kortrijk. Na het volgen van de Latijn-Griekse humaniora aan het Sint-Amandscollege, ben ik afgestudeerd aan de KULEUVEN. Ik ben ondertussen 30 jaar advocaat en begon in 1989 mijn stage aan de Kortrijkse balie, dit onder het stagemeesterschap van wijlen mr. Rik Honoré. Sedert mijn opname op het tableau, in 1992, houd ik kantoor aan de Dolfijnkaai 5 in Kortrijk.

Ik ben gehuwd met Liesbet Maddens en vader van Eva, Ruth en Hannah.

Waarom heb je opnieuw jouw kandidatuur ingediend voor een zitje in de raad van de Orde?

Het antwoord op die vraag is eenvoudig. Ik ben graag met concrete projecten bezig en dan nog liefst voor de eigen doelgroep.

Zo ging ik vorig jaar graag in op de vraag van stafhouder Robrecht Bauwens om mee te werken aan een studiedag waarbij het Franse en Belgische recht in diverse rechtsdomeinen wordt vergeleken. Om de ons gekende redenen werd de studiedag uitgesteld.

Wat vindt u dat goed loopt en wat vindt u dat beter kan lopen aan onze balie?

Vier balies op één lijn krijgen verdient eerbied. De voorbereiding was duidelijk efficiënt vermits ‘de structuur’ van de Orde werkt met daarenboven veel gemeende inspanning om de beroepsgroep te informeren en te betrekken.

Wat dit laatste betreft meen ik dat we nog van de kant van de beroepsgroep in een groeiproces zitten. Het eigen territoriaal denken blijft naar mijn oordeel groot. De Orde zou de voordelen van de eengemaakte structuur meer ‘concreet’ moeten toelichten.

Wat wil je zelf graag realiseren als je verkozen bent?

Ik meen dat er veel belang kan worden gehecht aan samenwerking met buitenlandse balies. Hierbij denk ik voornamelijk aan het gezamenlijk organiseren van studiedagen en de wederzijdse mogelijkheid van buitenlandse stages voorzien.

Naar het voorbeeld van de balie van Rijsel lijkt mij het voorzien in begeleiding van confraters met moeilijkheden, gaande van financiële tot psychische, zinvol.

Hoe ervaar jij de coronacrisis vanuit de advocatuur? En wat zal dit als impact hebben op de advocatuur, de balies en justitie in de toekomst?

Professioneel ervaar ik doorgaans veel wederzijds begrip. Minder gejaagdheid, meer relativeringszin.

Wat de impact betreft meen ik dat deze momenteel nog zo goed als mogelijk wordt ondervangen. De weerbaarheid en creativiteit zou wel eens kunnen sneuvelen bij een tweede ‘zware’ golf.

Veel succes, Pol!

*Pol is kandidaat voor de raad van de Orde.