Corona laatste update: 06/03/2022

Ondernemingsrechtbank Gent | Werking inleidings- en pleitkamers vanaf 1 september 2019.

Gedurende het gerechtelijk jaar 2018 - 2019 liep het proefproject KIISS, met als doel de werking van de inleidings- en pleitkamers van de ondernemingsrechtbank Gent te optimaliseren in West-Vlaanderen.

De West-Vlaamse advocaten die met het project in aanraking zijn gekomen werden, in het kader van een evaluatie, in mei 2019 bevraagd middels een anonieme enquête.

Hoewel het uitgetekende proefproject enkele verbeteringen behoefde, meldt de rechtbank dat de werkwijze KIISS ontegensprekelijk voordelen bood in de organisatie en dat de werking volgens de KIISS-principes leidt tot een merkbare verbetering van de verwerkingscapaciteit van de inleidings- en de pleitkamers.

Het proefproject kon echter niet op de brede steun van alle magistraten rekenen. Bijgevolg heeft de vergadering van de magistraten van de ondernemingsrechtbank Gent op 20 juni 2019 beslist om het proefproject niet verder te ontwikkelen.

Vanaf 1 september 2019 zullen de inleidingskamers van de afdelingen in West-Vlaanderen dan ook niet langer meer werken volgens de KIISS-principes. Iedere inleidingskamer zal alsdan werken volgens de werkwijze die de voorzitter van de kamer voor zich uittekent.

De betrokken magistraten van de ondernemingsrechtbank Gent bedanken de balie West-Vlaanderen en haar advocaten voor de open geest en de uitermate bereidwillige medewerking die zij mochten ervaren in een poging om de ondernemingsrechtbank met de beperkte personele middelen zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zij zullen zich hiervoor blijven inzetten via andere ideeën en wegen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.